24 listopada podczas uroczystej gali w Warszawie wręczono nagrody „Partner Bezpieczeństwa Drogowego”, dla liderów działań w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wśród nominowanych znaleźli się przedstawiciele szkół i instytucji z Gminy Niepołomice.

Stowarzyszenie Partnerstwa Dla Bezpieczeństwa Drogowego powołało Kapitułę Nagrody „Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”, która wybrała laureatów w 5 kategoriach – Osoba, Organizacja Pozarządowa, Instytucja Publiczna, Firma oraz Media.

W kategorii Osoba – Kapituła doceniła aspiranta Zbigniewa Dyjacha – funkcjonariusza Komisariatu Policji w Niepołomicach, za długoletnie działania z zakresu prewencji i edukacji w obszarze ruchu drogowego. Zbigniew Dyjach pełniąc służbę w rejonach szkół, dbał o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży idących do i ze szkoły, a także uczestniczył w wielu spotkaniach, prelekcjach, akcjach i happeningach.

Wśród nominowanych do nagrody w kategorii Instytucja Publiczna znalazła się Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Suchorabie. Placówka od wielu lat realizuje wieloaspektowe działania związane z szerzeniem wśród uczniów wiedzy z zakresu bezpieczeństwa drogowego mające na celu podnoszenie świadomości dzieci w zakresie bezpiecznych zachowań na drodze, a także wykształcenie nawyku noszenia kamizelek czy elementów odblaskowych.

W kategorii Media Kapituła Nagrody Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zdecydowała, że na wyróżnienie zasługuje lokalna Gazeta Niepołomicka, która od lat propaguje tematykę bezpieczeństwa ruchu drogowego, umożliwia publikację tekstów wielu podmiotom, którym temat bezpieczeństwa na drodze nie jest obojętny.

Do udziału w uroczystości rozdania nagród zaproszeni zostali przedstawiciele m.in. władz państwowych i samorządowych, organizacji pozarządowych, służb publicznych, środowisk naukowych, firm prywatnych. Wszystkie te instytucje i osoby łączy wspólny cel, jakim jest działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.