Porozumienie o współpracy partnerskiej podpisał dziś burmistrz Roman Ptak z rektorem AWF prof. dr hab. Aleksandrem Tyką.

Od 29 marca oficjalnie rozpoczęliśmy współpracę partnerską z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie. Zaczęliśmy od porozumienia, które pozwoli nam poprowadzić wspólne projekty łączące potencjały naukowy, badawczy i intelektualny uczelni oraz zasoby i potencjał gminy w zakresie kultury fizycznej, turystyki i rekreacji oraz fizjoterapii.

Przy okazji podpisania burmistrz Roman Ptak, rektor prof. dr hab. Aleksander Tyka, pomysłodawca dr Krzysztof Sondel, a także dyrektor Tomasz Donatowicz rozmawiali o rozmaitych badaniach i projektach, które mogą być inspiracją do dalszych działań na terenie gminy, a z których skorzystać mogłyby rozmaite grupy społecznej. Szeroko pojęta turystyka i rekreacja były tematem głównym, ale poświęcono sporo czasu zagadnieniom treningów sportowych i fizjoterapii. Teraz czekamy już na konkretne zadania. Gotowy do startu jest już projekt szkoleń dla nauczycieli w zakresie organizacji, przeprowadzania i nowych trendów w wycieczkach turystycznych i rekreacyjnych. Kolejne pomysły są w trakcie opracowywania.

Mamy nadzieję, że niewielka odległość stanie się atutem współpracy, która pozwoli na doskonalenie naszej bazy i oferty turystyczno-sportowo-rekreacyjnej zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauki.