19 kwietnia konferencją klimatyczną podsumowano realizację projektu solarnego pt.”Instalacja systemów energii odnawialnej w gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych.

Podczas wydarzenia odbywającego się w Zamku Królewskim w Niepołomicach otwierający konferencję burmistrz Roman Ptak podsumował 8 lat pracy nad realizacją projektu, w ramach którego na terenie wszystkich samorządów zamontowano ponad 4 tysiące instalacji solarnych. Realizacja projektu była jednak pracochłonna i pełna nieprzewidzianych zmian.

Wszystko zaczęło się w 2009 roku, kiedy to ówczesny burmistrz Niepołomic i pomysłodawca projektu Stanisław Kracik rozpoczął pracę nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie inwestycji – przypominał Roman Ptak. Przez kolejne trzy lata trwały procedury związane z wizytacjami biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i przyjmowaniem wniosków od mieszkańców, a także podpisaniem porozumienia pomiędzy gminami Niepołomice, Wieliczka, Skawina i Kłaj.

Przełomowym momentem po trzech latach starań było podpisanie umowy na realizację projektu w styczniu 2012 roku. Spośród 75 wniosków złożonych przez polskie gminy pozytywną ocenę uzyskało jedynie dziesięć. Niepołomicki wniosek został oceniony najlepiej – wspominał burmistrz.
W październiku 2012 roku z projektu wycofała się gmina Kłaj, ale bardzo szybko w ciągu niespełna dwóch miesięcy udało się znaleźć partnera, którym została gmina Miechów. Dla liderów była to zapewne trudna sytuacja, ale my z decyzji Kłaja jesteśmy teraz bardzo zadowoleni. Nie znałem się wówczas z burmistrzem Ptakiem, ale bardzo szybko porozumieliśmy się, dzięki czemu Miechów mógł dołączyć do projektu. Była to doskonała decyzja – mówił podczas konferencji burmistrz Miechowa, Dariusz Marczewski.

Rok później w grudniu 2013 roku rozpoczęto montaż pierwszych solarów na dachach mieszkańców gminy Niepołomice. W 2015 roku do projektu dołączyły jeszcze gminy Myślenice i Zabierzów, gdzie również pojawiły się instalacje montowane przez generalnego wykonawcę, konsorcjum firm Viessmann oraz Wachelka Inergis.

Dofinansowanie Szwajcarii wynoszące 64,51% całkowitych kosztów projektu wypłacane we frankach szwajcarskich, po gwałtownym wzroście kursu tej waluty względem złotówki pozwoliło na spore oszczędności, które można było wykorzystać na dodatkowe prace. Dzięki zmianie kursu franka zamontowaliśmy dodatkowo 150 instalacji solarnych w Miechowie, Skawinie i Niepołomicach, a także mogliśmy poddać termomodernizacji 40 budynków użyteczności publicznej oraz wymienić 400 lamp oświetlenia ulicznego – podsumował burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice.
Łącznie wszystkie prace wykonane w sześciu gminach pochłonęły 86 milionów złotych. Środki te wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców, a także na ochronę środowiska w gminach będących beneficjentami projektu, co wspólnie podkreślali prelegenci zaproszeni na konferencję.

Podsumowanie projektu solarnego w liczbach
– 4058 instalacji solarnych na budynkach prywatnych
– 32 urządzenia solarne na budynkach użyteczności publicznej oraz 20 układów fotowoltaicznych
– 40 budynków publicznych poddano termomodernizacji
– wymiana oświetlenia na ledowe w 18 budynkach użyteczności publicznej oraz 400 lamp oświetlenia ulicznego
– instalacja 9 pomp ciepła

Projekt solarny w Niepołomicach:
– 660 instalacji solarnych na domach prywatnych
– urządzenia na budynkach użyteczności publicznej (MKS Puszcza Niepołomice, LKS Czarni Staniątki, OSP w Niepołomicach, CKZiU)
– montaż 2 pomp ciepła na krytej pływalni w Niepołomicach oraz w centrum administracyjnym Bocheńska
– montaż instalacji fotowoltaicznych na 1 obiektach (m.in. kryta Pływalnia, Zamek Królewski oraz w szkołach i domach kultury)
– termomodernizacja 15 obiektów użyteczności publicznej (szkoły, domy Kultury, jednostki OSP) – doposażenie przez firmę Viessman nowoczesnej salę ODiDZ, w której stworzono pracownię i możliwość nauki w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.