14 marca Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach zorganizował dla młodzieży, pedagogów i pracowników MGOPS wycieczkę do Szpitala Specjalistycznego im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Był to drugi punkt wydarzenia „Dwa dni dla głowy” w ramach współpracy z tym szpitalem. Udział w tym wydarzeniu był świetną okazją do poznania placówki, wokół której narosło wiele stereotypów. To część działań gminy Niepołomice w ramach unijnego projektu Easy Towns.

W programie wycieczki uczestnicy zwiedzili wystawy „Uważaj na głowę” i „Ósmy dzień tygodnia”, które zostały przygotowane przez osoby po kryzysach psychicznych i ukazują z ich perspektywy chorowanie, leczenie i zdrowienie. Zwiedzili także zabytkowy kompleks szpitalno-parkowy, pracownie terapii zajęciowej oraz obejrzeli film o stuletniej historii szpitala.

Projekt „Dwa dni dla głowy” pokazuje problem postrzegania przez nas osób przeżywających kryzysy psychiczne. Według ankiet przeprowadzonych przez UMiG, grupą, wobec której młodzież zachowuje największą rezerwę, czy wręcz określa ją mianem „innych” są osoby zaburzeniami psychicznymi. Powodem wskazywanym często jest obawa przed tym, że mogą one być nieobliczalne, a przez to niebezpieczne. Ponadto, według statystyk, co czwarta Polka i Polak mogą doświadczyć w swoim życiu zaburzeń psychicznych; zaburzenia depresyjne dotykają co trzeciego Europejczyka.

Stąd też powstał pomysł zorganizowania wydarzenia „Dwa dni dla głowy” i przekazania młodym ludziom podstawowej wiedzy o zaburzeniach i chorobach psychicznych, łamania uprzedzeń i stereotypów. Projekt ma za zadanie zmieniać sposób patrzenia nas „zdrowych” na osoby dotknięte kryzysem psychicznym.

Wydarzenie „Dwa dni dla głowy” jest organizowane w ramach projektu „Easy Towns”, współfinansowanego z programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej.