Grupa 25 przedstawicieli ukraińskiej administracji samorządowej gościła dzisiaj w godzinach południowych w gminie Niepołomice. Głównym tematem było świadczenie usług publicznych.

Ukraińcy przebywają w Polsce na zaproszenie Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w ramach programu, który ma pokazać, że decentralizacja zarządzania daje lepsze rezultaty i efektywność. Jego celem jest wzmocnienie samorządu lokalnego na Ukrainie, wsparcie decentralizacji oraz zapewnienie warunków dla rozwoju społeczności lokalnych. Wizyty studyjne mają pokazać w praktyce polskie rozwiązania i dobre praktyki m.in. w zakresie kreowania zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego, wdrażania nowoczesnych instrumentów zarządzania, czy systemu usług publicznych.

Ukraińcy odwiedzili placówki, które na mocy umów z gminą są zarządzane przez organizacje pozarządowe. Obejrzeli Społeczną Szkołę Podstawową na Jazach, prowadzoną przez Stowarzyszenie im. Lady Sue Ryder oraz Dom Pełen Kultury w Staniątkach, prowadzony przez Stowarzyszenie Pomoc Bliźniemu. Zwiedzili ponadto Bibliotekę Publiczną w Niepołomicach i zapoznali się z działalnością Laboratorium Aktywności Społecznej, gdzie spotkali się z wiceburmistrzem Adamem Twardowskim.