Kardynał Angelo Comastri otrzymał dziś tytuł Zasłużonego dla Miasta i Gminy Niepołomice. Wyróżnienie przyznano podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, zwołanej specjalnie na tę okazję.

W sesji uczestniczyło 20 radnych. Wszyscy głosowali jednomyślnie za nadaniem odznaczenia.

Takie tytuły przyznawane są bardzo rzadko. Ostatni nadano w 2010 r. Uzasadnienie wniosku przedstawił burmistrz Roman Ptak, który przypomniał krótko życiorys kardynała oraz wymienił czynniki, które zadecydowały o propozycji podjęcia takiej uchwały.

Gmina Niepołomice i parafia niepołomicka nawiązały kontakt z ówczesnym arcybiskupem Angelo Comastrim, archiprezbiterem Bazyliki św. Piotra w Watykanie jesienią 2007 r. Ówczesny burmistrz Stanisław Kracik, w imieniu społeczności gminy oraz parafii, przedstawił prośbę o wykonanie mozaiki przedstawiającej wizerunek Jana Pawła II. To zapoczątkowało serię wielu spotkań. Kardynał Comastri, dzięki niezwykłej osobowości, życzliwości i zrozumieniu, przychylił się do prośby niepołomiczan. Włożył wiele serca i troski w nadzór nad wykonaniem mozaiki. Uroczyście odsłonięto ją w 2008 r. przy niepołomickim kościele pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników.

Po przegłosowaniu uchwały kard. Comastri powiedział, że ten tytuł jest dla niego wielkim zaszczytem. – Czuję się dzięki niemu jeszcze bliżej Jana Pawła II. Czuje się obywatelem tego miasta i kraju, który Ojciec Św. tak bardzo kochał.

Wspomniał swoje pierwsze spotkanie z Papieżem Polakiem, 21 marca 1991 r. Zapytał go wtedy, skąd wziął odwagę, żeby po zamachu na swoje życie wrócić na plac Św. Piotra. W odpowiedzi usłyszał: – Czy myślisz, że się nie bałem? Odważni to nie ci, którzy się nie boją. Odważni to, ci, którzy się boją, ale mimo wszystko dążą naprzód.

Podał trzy przykłady odwagi Jana Pawła II.
W latach 90. ubiegłego stulecia miał odwagę bronić rodziny, która – jego zdaniem – była wówczas prześladowana. Przecież to rodzina, jeśli jest piękna i dobra, powoduje, że dzieci są szczęśliwe.
Miał odwagę podjąć dialog z młodzieżą, zapoczątkowując Światowe Dni Młodzieży. Kard. Comastri wspomniał sytuację z ŚDM w Rzymie w 2000 r., która zmroziła wszystkich obecnych wtedy na pl. Św. Piotra. W pewnym momencie jakiś młody człowiek ruszył ku papieżowi, pokonując wszelkie bariery i straże. Gdy dotarł do niego, obaj objęli się mocno. W ten sposób, w imieniu wszystkich zgromadzonych, podziękował JPII za to spotkanie.
Gdy 1 kwietnia 2005 r., na dzień przed śmiercią Papieża Polaka, na placu odmawiano różaniec pod przewodnictwem kard. Comastriego, w pewnym momencie plac wypełnił się młodzieżą. Poinformowano o tym umierającego papieża, który odpowiedział: – Szukałem ich przez całe życie, a teraz do mnie przyszli.
Trzeci przejaw odwagi to ciągła wiara i ogromne nabożeństwo do Matki Boskiej. Zdaniem kard. Comastriego, tę wiarę wyniósł Jan Paweł II z Polski. Wierzył mocno, że to właśnie Matka Boska uchroniła go od śmierci w pamiętnym zamachu, do którego doszło 13 maja 1981 r.