26 lutego w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepołomicach odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, na którym przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2016.

Spotkanie tradycyjnie rozpoczęto mini koncertem strażackiej orkiestry a następnie prezes OSP Niepołomice Stanisław Dąbroś rozpoczął zebranie i przywitał zaproszonych gości: burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice Romana Ptaka, przewodniczącego Rady Miejskiej Marka Ciastonia, dyrektora Zarządu Wykonawczego ZOW ZOSP RP Krakowie Kazimierza Sadego, komendanta powiatowego PSP bryg. Mateusza Pieczko, prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Niepołomicach Józefa Dziadonia wraz z komendantem gminnym Leszkiem Łachem, przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu Wielickiego Jakuba Palucha, komendanta Policji w Niepołomicach Tomasza Jońca, przedstawiciela Nadleśnictwa Niepołomice Wojciecha Wimmera, oraz wszystkich przybyłych na spotkanie druhen oraz druhów wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą.

Następnie pierwszą cześć zebrania, czyli sprawozdanie z działalności OSP przedstawił prezes Stanisław Dąbroś. W prezentacji przedstawiono szereg działań jakie podjęła jednostka w 2016 roku. OSP w Niepołomicach zrzesza 117 członków, w tym dwudziestu sześciu członków orkiestry dętej oraz drużynę młodzieżową, w której szkoli się piętnastu młodych strażaków.

W 2016 roku jednostka OSP Niepołomice interweniowała 250 razy, z czego 45 razy gaszono pożary, gdzie najwięcej interweniowano przy pożarach traw i nieużytków. 145 razy wyjeżdżano usuwać tak zwane miejscowe zagrożenia, gdzie najwięcej interwencji to zdarzenia na drogowe (wypadki, kolizje).

Niestety wzrosła liczba alarmów fałszywych (aż do 23 wyjazdów), lecz głównie są one spowodowane monitoringiem obiektów na terenie strefy przemysłowej. Do wyjazdów zalicza się również udział w ćwiczeniach, których było 23. Średnio podczas jednej akcji ratowniczo-gaśniczej udział brało 10 strażaków. Duży nacisk nałożono na szkolenia oraz pogadanki dla młodzieży z terenu powiatu wielickiego.

Przeprowadzono pokazy na terenie straży, podczas których niepołomicką jednostkę w 2016 roku odwiedziło ponad 400 dzieci ze szkół oraz przedszkoli.

Oprócz wyjazdów do akcji, druhowie uczestniczyli w uroczystościach kościelnych i państwowych. Strażacy brali również udział w ósmej edycji Barbórkowego Turnieju Strażaków i Ratowników – Kopalnia Soli Wieliczka 2016, gdzie zajęli 16 miejsce oraz podczas III manewrów ratowniczo -gaśniczych jednostek KSRG, zajmując ostatecznie 2 miejsce.
Prezes Dąbroś zaprezentował również prace jakie wykonali strażacy oraz nowy sprzęt jakim dysponują, a jest to przede wszystkim: samochód rozpoznawczy Nissan Navara oraz wyważarka do drzwi, opryskiwacz spalinowy, pilarki, elektronarzędzia, kifor, sprzęt medyczny, ubrania osobiste strażaka. Cały sprzęt zakupiono ze środków KSRG, Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach oraz darowizny osób wspomagających działalność straży. Przy okazji chcielibyśmy podziękować mieszkańcom Niepołomic, którzy oddali swoje głosy na projekty zgłoszone przez nas w Budżecie Obywatelskim. Niewiele zabrakło, aby przeszły dwa projekty, ale cieszymy się, że uda się zrealizować jeden. Liczymy, że w tym roku będzie jeszcze lepiej.

Jednym z ostatnich punktów sprawozdania było przedstawienie działań związanych z organizacją Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Nasza jednostka czynnie uczestniczyła w tych uroczystościach. Przygotowywano się do nich przez ponad rok organizując szkolenia i uzupełniając sprzęt ratowniczy na wozach bojowych. Podczas samych uroczystości wprowadzono na remizie dodatkowe dyżury strażaków OSP oraz gościnnie działania ochotników wspierali strażacy z JRG Sucha Beskidzka i JRG Tarnów. Podczas tygodniowej mobilizacji wyjeżdżano do kilku zdarzeń między innymi pożaru na Podgrabiu, pomocy na polu namiotowym oraz dwukrotnie pomagano pielgrzymom na stacji kolejowej w Podłężu i na Węgrzcach Wielkich. Po zakończeniu głównych uroczystości pomagano również 19 niewidomym pielgrzymom z Włoch, po których nie przyjechał autobus. Zaopiekowano się pielgrzymami i odwieziono ich naszym autobusem do miejsca zakwaterowania w Krakowie. Sytuacja się powtórzyła, gdyż po strażaków z powiatu nowotarskiego, którzy kończyli służbę na Brzegach również nie przyjechał autobus. Strażaków odwieziono służbowym autobusem do jednostki PSP w Nowym Targu.

Następnie swoje sprawozdania przedstawili kolejno druh Jerzy Makula sprawozdanie finansowe, druh Antoni Klag sprawozdanie komisji rewizyjnej oraz sprawozdanie z działalności młodzieżowej drużyny pożarniczej przedstawił pełniący obowiązki opiekuna druh Jakub Batko.

Bardzo ważnym punktem zebrania było głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi OSP za rok 2016. Głosowanie przyjęto jednogłośnie, pogratulowano wyników prezesowi, który podziękował wszystkim strażakom oraz samorządowi i sponsorom za całoroczne wsparcie działalności OSP.

Na końcu prezes Stanisława Dąbroś przedstawił plan działalności na rok 2017. Po raz kolejny przypomniano o pozyskaniu z PSP ciężkiego wozu gaśniczego oraz o ważniejszych pracach na terenie remizy takich jak wymiana okien, zamontowanie wyciągu spalin, naprawa posadzki w garażach, stworzenie pomieszczenia do nabijania butli powietrznych, odbycie kolejnych szkoleń oraz zakup umundurowania bojowego i osobistego dla strażaków. Cieszy fakt, że w tym roku dzięki dotacji z projektu „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie” oraz środków Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach zakupiony zostanie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo.

Symbolicznie wręczono podziękowania strażakom za „Wzorową postawę podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych w 2016 roku”. Podziękowania odebrali druhowie: Krzysztof Zielonka, Grzegorz Dziadkowiec, Daniel Siwek, Dariusz Klima, Przemysław Więcław, Mateusz Drabik, Krzysztof Balachowski, Szymon Maj, Jakub Batko, Mirosław Bober, Piotr Garus, Bartłomiej Wnorowski, Krzysztof Haniszewski, Sebastian Ptak, Alicja Drabik, Maciej Turchan.
Kolejne podziękowania za pomoc w oświetleniu dróg ewakuacyjnych podczas „Światowych Dni Młodzieży” certyfikaty otrzymali druhowie: Sebastian Trzos, Mateusz Turchan, Andrzej Perdał, Jakub Guzik, Krzysztof Balachowski, Daniel Siwek.

Paweł Dąbroś
naczelnik OSP Niepołomice