Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach
Referat Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej
pl. Zwycięstwa 13, II piętro, pokój nr 11

tel. 12 250 94 51, 12 250 94 52
e-mail: odpadykomunalne@niepolomice.eu

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
otwarty od wtorku do soboty w godzinach:
10.00-18.00 w okresie od 1 kwietnia do 31 października
10.00-16.00 w okresie od 2 listopada do 31 marca

zlokalizowany na terenie dawnego wysypiska śmieci przy ulicy Wodnej w Niepołomicach
tel. 12 250 94 60.