Gimnazjum Niepubliczne w Podłężu
im. św. Brata Alberta
32-003 Podłęże 220
tel./faks 12 281 92 92
www.gimpodleze.eu
gimpodleze@op.pl
dyr. Stanisława Jarosz

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i talenty poprzez:

  •  uczestnictwo w zajęciach dodatkowych z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym oraz przygotowujących do konkursów przedmiotowych i innych konkursów wiedzy lub artystycznych
  •  korzystanie z dodatkowych zajęć z informatyki i kółka informatycznego, a także biblioteki informatycznej
  •  udział w zajęciach sportowych SKS
  •  redagowanie szkolnej gazetki „Echo gimnazjum”
  •  poznawanie różnych zakątków regionu i Polski poprzez uczestnictwo w wycieczkach, zielonych szkołach, wyjazdach do teatrów, muzeów.

Prowadzone są akcje charytatywne przez Szkolne Koło PCK, Szkolne Koło Caritas oraz akcje wspierające najbardziej potrzebujących. Prężnie działa koło Ligi Ochrony Przyrody.