Nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych w gminie Niepołomice obowiązują od 1 stycznia 2017 r., zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXII/334/16 z dnia 7 września 2016 r.

Za odbiór odpadów segregowanych zapłacimy 10 zł od osoby, zaś niesegregowanych 15 zł od osoby. Stawka opłat jest taka sama dla wszystkich osób zamieszkujących w domu.

Za wywóz śmieci płacimy do 15. każdego miesiąca.

Uwaga! Jedno gospodarstwo deklaruje jeden sposób zbiórki odpadów.

W przypadku zadeklarowania zbiórki odpadów w sposób nieselektywny, otrzymamy jeden kubeł na wszystkie odpady. Jeśli zaś zadeklarujemy segregację, otrzymamy worki na śmieci zmieszane oraz worki na odpady posegregowane.

Częstotliwość odbioru
Wysokość opłaty nie jest zależna od częstotliwości odbioru śmieci. Kubły z odpadami zmieszanymi będą odbierane co dwa tygodnie, a worki z odpadami segregowanymi – również co dwa tygodnie (w tym samym dniu).

Lokale w budynkach wielorodzinnych (wspólnoty mieszkaniowe)
Opłata za wywóz odpadów z budynków wielorodzinnych będzie obliczana na podstawie sumy należności od poszczególnych mieszkań, z których każde będzie traktowane jako osobne gospodarstwo domowe. Przykładowo trzyosobowa rodzina żyjąca w mieszkaniu, zapłaci tyle samo, co trzyosobowa rodzina mieszkająca w domu. Różnica będzie polegać na częstotliwości odbioru śmieci. Z uwagi na gęstość zamieszkania w budynkach wielorodzinnych odpady będą wywożone raz na tydzień.

Częstotliwość opłat
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się bez wezwania, z góry, do 15 dnia miesiąca, za który należy się opłata, przelewem na indywidualny rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, gotówką w kasie tego Urzędu lub u inkasenta. Można dla wygody dokonać wpłaty za kilka miesięcy z góry.