W związku ze zbliżającą się rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, Społeczna Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder w Niepołomicach włączyła się w ogólnopolską akcję „100 pozdrowień na 100-lecie Niepodległości”.

Jest to dzieło zapoczątkowane przez nauczycieli geografii z całej Polski. Akcja łączy ze sobą 100 szkół w kraju, które wymieniają między sobą pocztówki z pozdrowieniami.

Głównym celem akcji jest upamiętnienie rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości , promocja regionu, z którego pochodzi szkoła oraz edukacja uczniów w zakresie wiedzy o Małej Ojczyźnie. Otrzymując kartki z pozdrowieniami uczniowie systematycznie będą je zamieszczali w swoich szkołach na dużej mapie konturowej Polski, jednocześnie sprawdzając położenie geograficzne szkoły, z której przyszła pocztówka. Jest to zatem wyjątkowa lekcją geografii, historii czy j. polskiego oraz odskocznia od dzisiejszych form komunikowania się.

Uczniowie mają w ten sposób swój wkład w upamiętnienie poświęcenia milionów Polaków w długiej drodze do odzyskania suwerenności. Promują również swoje szkoły i miasta w całym kraju, bo pozdrowienia zawierają krótką notkę informującą o nadawcy, a widokówka przedstawia jego miejscowość.

Nie trzeba dodawać, że uczniowie najmłodszych klas z wielkim entuzjazmem włączyli się do akcji. Tym akcentem podkreślili swoją przynależność do Małej Ojczyzny i uczcili zbliżające się święto Stulatki.

Monika Scelina
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej