30 uczniów z 3 szkół Gminy Niepołomice uczestniczy w projekcie „Wiedząc więcej, zdziałam więcej – bezpieczeństwo na co dzień”.

Głównym celem projektu jest uświadomienie młodzieży źródeł zagrożenia bezpieczeństwa swojego i innych oraz kształcenie nawyków przewidywania, unikania, zapobiegania i pokonywania zagrożeń niebezpiecznych dla zdrowia oraz życia swojego i innych.

Biorą w nim udział uczniowie: Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach, Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Niepołomicach oraz Gimnazjum Społecznego im. Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej.

W ramach projektu odbyły się szkolenia i warsztaty (np. z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej), wycieczki i wizyty studyjne (np. na Pogotowie Ratunkowe), konkurs wiedzy, gry terenowe opracowane i zrealizowane przez młodzież.

Uczestnicy projektu brali również udział w realizacji filmików instruktażowych. W wyniku ich pracy oraz pracy profesjonalnych filmowców powstały 4 filmiki instruktażowe:

  • Jak się zachować w sytuacji pożaru. Ewakuacja szkoły (zobacz film)
  • Jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Wezwanie pogotowia (zobacz film)
  • Jak wezwać pomoc do wypadku samochodowego (zobacz film)
  • Jak używać gaśnicy samochodowej i jak mocna jest szyba w aucie? (zobacz film)
Projekt jest realizowany przez Fundację Nowych Ujęć i Muzeum Ratownictwa w Krakowie, a dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Przedsięwzięcie potrwa do końca kwietnia 2017 roku.