Przypominamy, że od 1 września krakowska komunikacja aglomeracyjna jest bezpłatna dla uczniów szkół podstawowych.

Jest to możliwe na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego przez gminy wchodzące w skład Metropolii Krakowskiej. Takie zasady ustaliła Gmina Kraków, a Niepołomice co miesiąc przekazują rekompensatę za te przejazdy.

Oznacza to, że przejazdy zarówno tramwajami, jak i autobusami w Krakowie i całej aglomeracji są dla uczniów szkół podstawowych bezpłatne. Dokumentem poświadczającym prawo do korzystania z tego uprawnienia jest ważna legitymacja szkolna. Bezpłatne przejazdy obowiązują jedynie w roku szkolnym, czyli od 1 września do 30 czerwca.

Natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów w ramach komunikacji aglomeracyjnej na innych warunkach. Zostały one również określone przez Gminę Kraków i stanowią, że dzieci z rodzin, w których rodzic/rodzice mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  • lub do ukończenia 24. roku życia w przypadku kontynuowania przez dziecko nauki,
  • lub bez ograniczeniu wieku w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym.

Aby skorzystać z tego prawa, należy wyrobić sobie imienny bilet wolnej jazdy. Jest on przyznawany na okres 1 roku. Należy udowodnić, że jest się członkiem rodziny, w której jest co najmniej troje uczących się dzieci. Najprostszym sposobem jest okazanie karty dużej rodziny (jeśli się ją posiada). W razie pytań czy wątpliwości związanych z biletem wolnej jazdy, należy kontaktować się z krakowskim MPK, infolinia: 12 19150.