200 złotych niepołomicki samorząd dopłaca co miesiąc do utrzymania każdego dziecka w żłobku. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej głosowana uchwalona zostala zmiana w systemie dopłat. Zmiana dotyczy sposobu przekazywania środków, a nie – jak pojawiło się w komentarzach internetowych – próby rezygnacji z tego wsparcia.

Przypomnijmy, że w 2013 roku Rada Miejska podjęła decyzję o stuzłotowej dopłacie do każdego dziecka w żłobku na terenie gminy Niepołomice. W samym 2018 roku dopłaty wyniosły ponad 100 tys. zł.

W marcu 2019 roku Radni podwoili tę kwotę. Zgodnie z założeniem miało to wpłynąć na obniżkę opłat za żłobek o 150 złotych. W rzeczywistości przedsiębiorcy podnieśli czesne, w efekcie czego mimo dwukrotnie większej kwoty przeznaczanej z publicznych pieniędzy na pobyt dzieci w tych placówkach, rodzice nie odczuli różnicy w portfelach.

Nie wnikamy w zasadność podwyżki opłat czy jej wysokości. Być może spowodowana jest obiektywnymi czynnikami, takimi jak wzrost kosztów pracy czy prowadzenia biznesu. Niemniej jednak termin ich wprowadzenia wydaje się nie być przypadkowy.

Jednocześnie Regionalna Izba Obrachunkowa zarzuciła przyjętej w marcu uchwale pewną nieprawidłowość. RIO zakwestionowała zapis zakładający podwyżkę do 200 złotych z zastrzeżeniem, iż o 75% tej kwoty powinna być pomniejszona opłata za żłobek.

Nowa uchwała, która powinna wejść w życie w połowie lipca, przewiduje wsparcie żłobków kwotą 100 złotych miesięcznie na dziecko, a jednocześnie 100 złotych będzie wypłacane bezpośrednio rodzicom lub opiekunom.

Łączna kwota wsparcia pozostaje bez zmian. Modyfikacji ulegnie sposób jej wypłacania: 100 złotych dla rodziców, a 100 złotych do żłobków.

W tym momencie opracowujemy wzór wniosku, który rodzic będzie musiał złożyć, aby uzyskać świadczenie. Szczegółowe informacje o procedurze podamy niebawem na naszej stronie internetowej.