Ograniczona liczba miejsc dla dzieci w przedszkolach publicznych wiąże się z przeprowadzeniem konkursu na zapewnienie dzieciom opieki w placówkach niepublicznych. Zachęcamy do zapoznania się z liczną miejsc i lokalizacją dostępnych placówek.

Za nami konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Niepołomice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych – w roku szkolnym 2019/2020”.

W jego rezultacie dzieci nieprzyjęte do przedszkoli publicznych znajdą opiekę w przedszkolach niepublicznych na zasadach obowiązujących w przedszkolach publicznych, czyli koszt ich opieki pokryje gmina Niepołomice (nie dotyczy opłaty za wyżywienie oraz za zajęcia dodatkowe wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego).

Wykaz przedszkoli wybranych w konkursie oraz liczba przyznanych miejsc:

  1. Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży Punkt Przedszkolny / Niepubliczne Przedszkole Pliszka, ul. 3 Maja 4 – 19 miejsc
  2. Niepubliczne Przedszkole Matematyczno-Przyrodnicze „Entliczek”, ul. Na grobli 1b, – 30 miejsc
  3. Przedszkole Sportowo-Taneczne TYGRYSEK – ul. Grunwaldzka 15d – 40 miejsc
  4. Prywatne Przedszkole Językowo-Artystyczne „Słoneczna Kraina”, ul. Słoneczna 24d – 60 miejsc

Rodzice dzieci nieprzyjętych do przedszkoli publicznych proszeni są o udanie się do wyżej wymienionych przedszkoli niepublicznych wraz z zaświadczeniem o nieprzyjęciu dziecka wydanym przez dyrekcję przedszkola samorządowego. Zapisy do przedszkoli niepublicznych będą odbywać się na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”.