W Niepołomickim Oddziale Polskiego Towarzystwa Dysleksji działa prężnie „Warsztatowania technik uczenia się”. Spotkania szkoleniowe warsztatowni dedykowane uczniom, rodzicom i nauczycielom, cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

31 sierpnia odbył się warsztat prezentujący kolejne techniki TOC. Prowadząca Anna Omilianowska – międzynarodowy certyfikowany trener myślenia krytycznego i narzędzi TOC, edukator wydawnictwa Nowa Era, trener programowania i kodowania zapoznała uczestników w techniką drzewka i jej różnymi odmianami.

TOC jest skrótem od Theory of Constraints, czyli teorii ograniczeń. Stworzył ją dr Eliyahu M. Goldratt – fizyk, lider biznesowy, autor licznych publikacji oraz założyciel fundacji TOCfE (TOC dla Edukacji). Jest to metoda pozwalająca na identyfikację i zarządzanie ograniczeniami, które występują w otaczającym nas świecie. Ograniczenie jest zaś rozumiane jako czynnik, który blokuje lub spowalnia realizację wyznaczonych celów.

Analizowana podczas ostatniego warsztatu technika: „Drzewko ambitnego celu” stymuluje twórcze myślenie i umożliwia osiągnięcie celu poprzez stworzenie takiego planu, który zakłada wszystkie przeszkody oraz zawiera propozycje konkretnych sposobów pokonania tych trudności stojących na drodze do zrealizowania ambitnego zamierzenia. Dzięki wyszczególnieniu przeszkód (im więcej, tym lepiej) łatwiej będzie je pokonać. Mówiąc krótko – po drodze na sam wierzchołek drzewa, musimy przejść przez wiele konarów-przeszkód. Powiedzmy, że naszym ambitnym celem jest chęć poprawy kondycji fizycznej. Przeszkody to np. brak czasu, dostępu do basenu czy siłowni. Rozwiązania mogą różne. Ważne jest właściwe sprecyzowanie celu, odnalezienie jak największej liczby ograniczeń i sprecyzowanie konkretnych działań.

W dużym skrócie korzyści z stosowania drzewka są następujące:
• Ustanawianie własnych celów, przewidywanie trudności oraz planowanie sposobów uporania się z tymi trudnościami.
• Możliwość generowania wielu różnych pomysłów (stymulowanie myślenia twórczego)
• W domu dziecko będzie bardziej odpowiedzialne i będzie lepiej planowało swój dzień.
• W szkole dziecko będzie umiało określić własne cele i rozwinie wczesne umiejętności przywódcze.

Zapraszamy na kolejne zebrania Polskiego Towarzystwa Dysleksji, które odbywają się od blisko dwóch lat w systemie comiesięcznych spotkań o charakterze szkoleniowym w Laboratorium Aktywności Społecznej przy ul. Bocheńskiej 26 w Niepołomicach. W razie pytań zapraszamy do kontaktu z przewodniczącą i założycielem PTD Oddziału w Niepołomicach – Maria Foryś, tel. 606 609 276.

Author: Joanna Musial