27 lutego w naszej szkole odbył się Dzień Bezpiecznego Internetu 2018 pod tegorocznym hasłem: „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”.

Konkurs pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice przeprowadzono dla wszystkich chętnych uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku, a od 2005 roku również w Polsce, a głównym organizatorem jest Polskie Centrum Programu Safer Internet. Liczbę państw na świecie biorących udział w organizowaniu różnych form propagowania bezpieczeństwa w sieci przedstawia interaktywna mapa na stronie www.saferinternetday.org/

W Polsce jesteśmy jedną z 3606 szkół, które biorą udział w tegorocznej edycji DBI 2018.

Dzień Bezpiecznego Internetu to nie wyścig, ale wspólny cel, którym jest ciągłe uświadamianie jakim wspaniałym wynalazkiem jest Internet. Służy jako narzędzie samorozwoju i komunikacji między człowiekiem niezależnie od odległości, ale może być również niebezpieczny i doprowadzić do tragedii rodzinnych.

W tym roku przed przystąpieniem do rozwiązania testu dotyczącego zagadnień bezpieczeństwa w sieci uczniowie wzięli udział w prelekcji multimedialnej dotyczącej nowych zachowań użytkowników i sposobów obrony przed zagrożeniami. Następnie, bezpośrednio po prelekcji, przygotowane instrukcje posłużyły uczniom w przeskanowaniu komputerów w pracowni i za pomocą odpowiednich narzędzi usunięcie potencjalnie niechcianego oprogramowania, czyli PUP (potenially unwanted programs).

Tegoroczny test nie należał do najłatwiejszych, gdyż uczniowie musieli wykazać się nie tylko znajomością terminologii, ale również znajomością zapobiegania i radzenia sobie z zagrożeniami czyhającymi w Internecie. Zwycięzcą konkursu został Jakub Kozub z klasy Ic, rozwiązując test z wynikiem 29 pkt na 37 możliwych. Na kolejnych miejscach uplasowali się: 2 miejsce – Grzegorz Ptak, 3 miejsce – Kacper Trojanowski.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz zapraszamy do udziału w kolejnym DBI 2019 również w lutym.

Jarosław Rusek
nauczyciel geografii i informatyki
organizator konkursu i inicjatywy DBI 2018 w CKZiU: