Zapraszamy szkoły do udziału w grze terenowej, która odbędzie się 5 czerwca 2019 w Niepołomicach w ramach Projektu „Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Niepołomice – etap 1”.

Częścią wydarzenia będzie konferencja dotycząca niskiej emisji.

Szczegółowe informacje:

  • Start: godzina 9.30, Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa, ul. Zamkowa 4 w Niepołomicach.
  • Uczestnicy: uczniowie klas 4-8
  • Zespoły powinny składać się z 6-7 osób plus opiekun
  • Zgłoszenia można składać do 30 maja 2019 na adres mailowy: graterenowaniepolomice@gmail.com. Zgłoszenie powinno zawierać: imiona i nazwiska uczestników oraz imię i nazwisko opiekuna wraz z numerem telefonu.

Dla uczestników przygotowano nagrody i poczęstunek.

W tej edycji na uczestników czekają nowe wyzwania …..a jakie?

Przekonają się ci, którzy wezmą udział w wydarzeniu.

Stanisław Nowacki
Kierownik Referatu Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej
UMiG Niepołomice
tel. 12 250 94 51, 52