W Przedszkolu Sióstr Służebniczek NMP NP w Staniątkach, 14 listopada obchodziliśmy urodziny bł. Edmunda Bojanowskiego.

Dzieci wraz z siostrami i wychowawcami przygotowały wzruszające przedstawienie, które przybliżyło biografię bł. Edmunda Bojanowskiego. Inscenizacja, muzyka i przede wszystkim zaangażowanie przedszkolaków, pozwoliła widzom tego widowiska przeżyć i poznać jeszcze lepiej historię jego życia.

Edmund Bojanowski urodził się 14 listopada 1814 r. w Grabonogu. W dzieciństwie został cudownie uzdrowiony za przyczyną Matki Bożej Bolesnej, czczonej na Świętej Górze w Gostyniu. Był założycielem Zgromadzenia Sióstr Służebniczek. Jako osoba świecka otworzył 3 maja 1850 roku ochronkę w Podrzeczu, która dała początek Bractwu Ochroniarek, z którego z kolei rozwinęło się przyszłe Zgromadzenie Służebniczek. W Grabonogu założył „Dom miłosierdzia” dla sierot, ponadto apteki dla biednych, wypożyczalnie książek oraz czytelnie. Gromadził zgłaszające się do niego dziewczęta i przygotowywał je do pracy w swoim dziele. W formacji przyszłych sióstr dbał o wychowanie religijne, uczył takich praktyk  jak modlitwa, rachunek sumienia, czytanie duchowne czy medytacja. Będąc człowiekiem głęboko religijnym i praktykującym, na każdego człowieka, a zwłaszcza na biedne dziecko, patrzył przez pryzmat miłości do Boga. Mimo słabego zdrowia robił wszystko, by nieść pomoc zaniedbanemu ludowi wiejskiemu przez organizowanie ochronek dla dzieci i opieki nad chorymi, troszcząc się jednocześnie o podniesienie moralności dorosłych.

Po przedstawieniu odbyła się uroczysta Msza Święta, która prowadził ks. dr Szczepan Szpoton CM. Kapłan przypomniał nam, że warto być dobrym i miłosiernym na wzór bł. Edmunda. Jako wyraz tej miłości wskazał chleb, który był pobłogosławiony i podzielony między wiernymi. Po uroczystościach Siostry Służebniczki przygotowały poczęstunek dla rodzin i ich dzieci . Dało się odczuć,w każdym detalu, dobro i miłość, które przyświecało Siostrom w trakcie przygotowań tej wyjątkowej kolacji. Każdy otrzymał ręcznie robiony pierniczek z „myślą” bł. Edmunda Bojanowskiego, który był zawsze przykładem wiary, prostoty, miłości i ufności w Bożą Opatrzność.

 

Anna Kaczmarczyk

Przedszkole Sióstr Służebniczek