Przedwakacyjne spotkanie Niepołomickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji odbyło się 19 czerwca w Laboratorium Aktywności Społecznej.

Na wydarzenie przybyło wielu nauczycieli, rodziców oraz specjalistów pracujących z dziećmi z grupy specjalnych potrzeb edukacyjnych.

W ramach spotkania odbyła się prelekcja przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Dysleksji Oddziału w Niepołomicach – Marii Foryś. Tym razem wykład z cyklu „Zrozumieć Dysleksję” traktował o specyfice terapii dysleksji oraz współpracy w triadzie: nauczyciel-rodzic-specjalista.

Część warsztatowa spotkania, połączona z dyskusją, trwająca łącznie blisko dwie godziny, pozwoliła wypracować wnioski dotyczące dalszych kierunków i działań w opiece postdiagnostycznej dedykowanej m.in. dla uczniów z dysleksją.

Zapraszamy na kolejne seminaria szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Niepołomicach.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i zachęcamy do kontaktu mailowego na adres: ptd.oddzial.niepolomice@gmail.com bądź telefonicznego, tel. 606 609 276.