„Moja mała ojczyzna jest blisko, na wyciągnięcie ręki.”
T. Różewicz

Patriotyzm jest wartością najwyższą, a w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, jego kształtowanie nabiera szczególnego znaczenia. Budzenie patriotyzmu i poczucia tożsamości ze swoją „Małą Ojczyzną” powinno być procesem. Odbywać się musi w sposób naturalny, poprzez obserwację, zabawę, doświadczenia, przeżycia i związki emocjonalne z rodziną, miejscem zamieszkania, szkołą, najbliższą okolicą i regionem.

W Społecznej Szkole Podstawowej im. Lady Sue Ryder realizowane są dwa programy edukacyjne, przybliżające uczniom wartości społeczne i kulturowe: ,,Kocham Niepołomice i ich okolice” oraz ,,Puszcza Niepołomicka – Kraina Baśni!”. Głównym ich założeniem jest rozbudzenie w uczniach zainteresowania sprawami swojej miejscowości, zapoznanie z elementami historii, przyrody, kultury, tradycji i wyjątkowości miejsca, w którym mieszkają. Wiedza i umiejętności, które uczniowie nabędą w trakcie realizacji programów, uświadomią im potrzeby środowiska oraz ukształtują poczucie przynależności do niego.

Program ,,Kocham Niepołomice i ich okolice”, patronatem objął Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice. Jest skierowany do uczniów edukacji wczesnoszkolnej i realizowany w ciągu całego roku szkolnego. W trakcie zajęć dzieci poznają zabytki, historię i tradycje miasta i gminy. Działania odbywają się w takich kręgach tematycznych jak: rodzina, szkoła, struktura miasta, legendy, ludowość
i tradycja, historia, zabytki, ośrodki nauki, ekologia, przyroda.

Przez pierwsze półrocze podczas zajęć warsztatowych oraz wyjść edukacyjnych nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i pomysłodawczyni projektu – Magdalena Kulka – przybliżała dzieciom ogólną charakterystykę geograficzną, historyczną i kulturową regionu. Miały miejsce spacery po mieście, podczas których dzieci poznawały zabytki i najważniejsze miejsca: Zamek Królewski, Rynek, Park Miejski, pomniki, miejsca pamięci, Kopiec Grunwaldzki. Uczniowie odwiedzili Muzeum Niepołomickie, Muzeum Fonografii i Bibliotekę Publiczną. Byli także z wizytą w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach.

W najbliższych miesiącach dzieci będą przygotowywać trasy turystyczne, wykonywać rysunki, fotografie oraz opisywać obiekty. Efektem będzie przygotowanie przewodnika po Niepołomicach dla dzieci, który przybliży wszystkim zainteresowanym walory turystyczne i przyrodnicze miasta. Zapału i dzieciom, i ich kreatywnej nauczycielce naprawdę nie brakuje!

Alicja Włodarczyk
nauczyciel w Szkole Sue Ryder