20-22 października zamkowe wnętrza gościnnie przyjęły uczestników jubileuszowego spotkania naukowców oraz nauczycieli uczestniczących w 10. Międzynarodowej konferencji „Astronomia XXI wieku i jej nauczanie”.

Choć w arkuszu organizacyjnym szkół taki przedmiot jak astronomia nie istnieje, elementy wiedzy o ruchach i budowie ciał pozaziemskich są obecne w programach nauczania fizyki oraz geografii. Dlatego też warto nauczycieli zapoznawać z obecnym stanem wiedzy astronomicznej, zapraszając specjalistów, gdyż nie ma nic lepszego niż świadectwo badacza pracującego w danej dziedzinie. Do tego swobodna atmosfera naszych dorocznych spotkań ułatwia nawiązywanie prywatnych kontaktów, a także sprzyja dyskusjom, jakich zresztą nigdy dość.

Oprócz wykładów urządziliśmy w naszej salce komputerowej cykl trzech zajęć warsztatowych z nadzieją na to, że ich uczestnicy wykorzystają w swoich szkołach zaawansowane umiejętności, aby zwiększyć zainteresowanie i powiększyć stan wiedzy astronomicznej i astronautycznej uczniów.

Wielkie zainteresowanie wzbudził zwłaszcza Krzysztof Ziołkowski, otwierając konferencję swoim wykładem na temat sześćdziesięciolecia ery badań pozaziemskich. Jego nowo wydana książka „Poza Ziemię. Historia lotów międzyplanetarnych” była dostępna na stoisku należącym do portalu „Urania”, zaś autor chętnie rozdawał autografy. Konferencji towarzyszyła umieszczona na zamkowych krużgankach wystawa kilkudziesięciu zdjęć powierzchni Ziemi, wykonanych z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przez uczniów w ramach programu EarthKAM.
Dwa wieczory w sali MOA przy ulicy Kopernika upłynęły na rozmowach i prezentacjach zorganizowanych ad hoc przez uczestników, a tematów było wiele – od samej czystej astronomii przez jej historię aż do szczegółowych problemów dydaktyki.

Ostatni dzień był poświęcony na wycieczkę – tym razem zwiedziliśmy uniwersytecką stację radioteleskopu LOFAR położoną w Łazach koło Bochni. Tam zapoznaliśmy się z nowatorską techniką obserwacji nieba na długich falach radiowych – nie zależą one od pogody, ale wymagają wielu stanowisk. LOFAR ma w Europie ponad 50 takich stacji, z tego trzy są w Polsce.
Warto było poświęcić czas i wysiłek, aby konferencja kolejny raz znakomicie się udała. Należy tu podziękować sponsorom, a byli to Miasto i Gmina Niepołomice, Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Fundacja „Zamek Królewski” w Niepołomicach, Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce, Stowarzyszenie ”ASTROTUR MOA”.

Więcej o konferencji na stronie www.moa.edu.pl/i-juz-po-x-konferencji-o-nauczaniu-astronomii/

Grzegorz Sęk
Nauczyciel w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym im. Kazimierza Kordylewskiego w Niepołomicach