Małopolskie Obserwatorium Astronomiczne zaprasza do wzięcia udziału w konkursie “Żywe obrazy nieba”. 

Konkurs polega na tym, aby jak najciekawiej przedstawić publiczności zgromadzonej na Rynku wybrany przez siebie gwiazdozbiór lub inny obraz tematycznie związany z kosmosem i astronomią (np. zdobycie Księżyca, wejście w stan nieważkości, postać Mikołaja Kopernika obserwującego niebo, itp.).

Jako inspirację polecamy stronę internetową „Nasze Gwiazdozbiory” (http://gwiazdozbiory.eulersoft.com.pl/)

Uczestnicy konkursu będą kolejno zajmować miejsce w pustych, drewnianych ramach ustawionych na scenie, tworząc w ten sposób żywy obraz i prezentując go publiczności. Mile widziane będą rekwizyty, kostiumy i odpowiednia charakteryzacja. Oceniane będą pomysłowość, kreatywność, styl i poczucie humoru. Uczestnikami mogą być pojedyncze osoby lub dowolne drużyny. Jedynymi ograniczeniami są kosmiczna tematyka
i rozmiary ramy (2m x 2m).

Nagrodą w konkursie jest tablet ufundowany przez Stowarzyszenie „Astrotour MOA”. W przypadku zwycięstwa drużyny zawodnicy sami zdecydują jak się podzielić nagrodą. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą bezpośrednio przed konkursem czyli w dniu 11 sierpnia od godziny 18:00 przy stoliku organizatorów na płycie Rynku w Niepołomicach.

Regulamin konkursu „Żywe obrazy nieba”
1.  Konkurs organizowany jest przez Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach i będzie rozgrywany 11 sierpnia br. w czasie trwania „Wieczoru z Gwiazdami” na niepołomickim Rynku.
2.  Konkurs polega na przedstawieniu sceny figuralnej nawiązującej tematyką do astronomii i badań kosmosu tworzącej statyczny żywy obraz. Jeden obraz może być tworzony przez pojedyncze osoby lub przez drużyny. Wskazane jest korzystanie z rekwizytów, kostiumów itp.
3. Udział w konkursie będzie możliwy po zarejestrowaniu zawodników bezpośrednio przed konkursem (stolik MOA na Rynku)
4. Obrazy oceniane będą przez przewodniczącego Jury (przedstawiciel MOA) oraz 4 osobowe wybrane z publiczności bezpośrednio przed konkursem spośród osób nie związanych z zawodnikami.
5. Przewodniczący Jury ma on decydujący głos w sprawach organizacyjnych.
6. Przewodniczący może wykluczyć z konkursu te obrazy, których tematyka nie jest zgodna z tematem konkursu lub przekraczających przyjęte normy życia społecznego.
7. Sędziowie będą mieli do dyspozycji 10 kartek z punktami (od 1 do 10). Na podstawie własnej oceny artystycznej, każdy członek Jury przydziela punkty ze swojej puli wybranym przez siebie obrazom. Jeden obraz może od każdego sędziego otrzymać jedną kartkę z punktami.
8. W przypadku remisu – na pierwszym miejscu, pozostali uczestnicy konkursu przekazują swoje punkty wybranej przez siebie drużynie prowadzącej.
9. Decyzje Jury są ostateczne.
10. Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo fotografowania przebiegu konkursu żywych obrazów oraz publikacji zdjęć w ramach relacji z przebiegu „Wieczoru z Gwiazdami” w Internecie oraz późniejszego ich niekomercyjnego wykorzystania w celach edukacyjnych.

 

Author: Marek Bartoszek