Zapraszamy serdecznie do udziału w gminnym konkursie fotograficznym: Niepołomice widziane oczami dziecka.  Konkurs objęty jest patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice, organizatorem jest Społeczna Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder.

Celem konkursu jest rozbudzenie ciekawości dotyczącej zabytków i ciekawych miejsc w Niepołomicach oraz zaangażowanie dzieci i ich rodziców do poznawania Miasta i Gminy Niepołomice.

Celem jest także  zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych fotografii promujących miasto, piękno przyrody i krajobrazu także zabytki i odkryte miejsca.

Utożsamianie się ze swoją „małą ojczyzną” kształtuje poczucie własnej tożsamości i wartości. Powinno odbywać się w sposób naturalny, poprzez obserwację, zabawę, doświadczenia, przeżycia. Udział w konkursie daje dokładnie taką możliwość.

Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do wszystkich dzieci mieszkających w Gminie Niepołomice. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

Pragnąc wziąć udział w konkursie, wystarczy wykonać fotografię wybranego miejsca lub obiektu w Niepołomicach i do 19.03.2018r dostarczyć, wraz z kartą zgłoszenia, do Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lady Sue Ryder. Najlepsze fotografie zostaną opublikowane w przewodniku po Niepołomicach dla dzieci, który jest  opracowywany przez uczniów uczęszczających na zajęcia Kocham Niepołomice i ich okolice w Społecznej Szkole Podstawowej im. Lady Sue Ryder.

Konkurs ma charakter konkursu rodzinnego. W konkursie mogą brać udział fotografie wykonane indywidualnie, nigdzie dotychczas nie publikowane i nie nagradzane wcześniej w innych konkursach. Każdy uczestnik może dostarczyć do 5 prac. Technika wykonania zdjęć jest dowolna. Dla laureatów najciekawszych fotografii  przewidziane są nagrody rzeczowe, przyznawane w dwóch kategoriach: 6-9 lat oraz 10-13 lat.

Oceny zdjęć i wyboru nagrodzonych i wyróżnionych prac dokona powołana niezależna komisja konkursowa. Ocena prac odbędzie się do dnia 10.04.2018 r. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz portalu Organizatora oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Niepołomice: www.niepolomice.eu. Wręczenie nagród nastąpi 28.05.2018r podczas promocji przewodnika po Niepołomicach dla dzieci.

Regulamin i kartę zgłoszenia można pobrać w sekretariacie Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lady Sue Ryder, os. Kaptarz 40, oraz ze strony www.szkola.sueryder.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 570 455 075, e- mail: magdalena.kulka@sueryder.pl

Zapraszam serdecznie do udziału!

Magdalena Kulka
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
w Społecznej Szkole Podstawowej Lady Sue Ryder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Kulka

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

w Społecznej Szkole Podstawowej im. Lady Sue Ryder

w Niepołomicach