Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice rozstrzygnęła konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Niepołomice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych – w roku szkolnym 2018/2019.

Rodzice posiadający zaświadczenie z przedszkola samorządowego o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, proszeni są o dostarczenie do wybranej placówki, wyłonionej w konkursie ofert, zaświadczenia o którym mowa wyżej, w celu przyjęcia dziecka do placówki niepublicznej, w której będzie ono realizować program nauczania jak w przedszkolu publicznym. Obowiązuje zasada pierwszeństwa zgłoszeń.

Więcej informacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.