W ramach projektu RPMP.05.02.01-12-0673/17 pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Podłężu na terenie Gminy Niepołomice” zapraszamy do udziału w konkursach dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych z terenu Gminy Niepołomice.

  1. Konkurs pn.: „EKO PRZEDSZKOLAKI – SEGREGUJĄ ODPADY W DOMU” przeznaczony jest dla przedszkoli (plakat),
  2. Konkurs pn.: „DZIKIM WYSYPISKOM – MÓWIMY NIE” przeznaczony jest dla klas I-III szkół podstawowych (gra planszowa),
  3. Konkurs pn.: „MODA NA KOMPOSTOWANIE” przeznaczony jest dla klas IV-VII szkół Podstawowych oraz uczniów gimnazjum (komiks),
  4. Konkurs pn.: „EKO SPOT – promujemy segregację odpadów w Gminie Niepołomice” przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (spot).

Każdy konkurs podzielony został na III etapy:

  • I etap trwa od 26 lutego do 13 kwietnia 2018 r., w tym czasie uczestnicy wykonują i zgłaszają prace w swoich placówkach;
  • II etap trwa od 16 kwietnia do 27 kwietnia 2018, w tym czasie placówki wybierają najlepsze prace konkursowe i przekazują do Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice
  • III etap trwa od 30 kwietnia do 29 maja 2018 r, i w tym czasie organizator wybiera najlepsze prace spośród zgłoszonych do konkursu.

Prace konkursowe przyjmowane będą w Referacie Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice, ul. Zamkowa 5, piętro I, pokój nr 2.

Szczegółowe informacje podane zostały w regulaminach poszczególnych konkursów.

Dla autorów najlepszych prac przewidziano atrakcyjne nagrody.


regulaminy do pobrania: