W ostatnich dniach przed feriami zimowymi uczniowie klas piątych i szóstych Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lady Sue Ryder w Niepołomicach na lekcjach przyrody mogli dowiedzieć się, czym jest retencja wodna i jak ważne jest jej znaczenie dla naszego środowiska.

Zajęcia zostały zorganizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach w ramach programu edukacyjnego „Mała retencja wodna” z projektu EPICURO. W planach są już kolejne zajęcia, również w terenie, dotyczyć będą m.in. dobrych praktyk mających na celu alternatywne zagospodarowanie wód opadowych.

Ziemia jest nazywana „niebieską planetą” ze względu na przewagę zajmowaną jej powierzchnię przez wody. Jednak wody pitnej wcale nie ma na Ziemi tak dużo, stanowi ona jedynie około 0,7% zasobów wodnych świata. Dlatego o słodką wodę musimy dbać. I nie chodzi tu tylko o zakręcanie kapiącego kranu, czy ograniczanie ilości ścieków spływających do rzek. Ważne jest również zatrzymanie wody w naszym środowisku stosując retencję wodną, a z tym niestety nie jest najlepiej. Wycinamy lasy, osuszamy tereny podmokłe, kostkujemy nasze podwórka, a wodę pochodzącą z opadów atmosferycznych jak najszybciej kierujemy do ścieków. W środowisku zurbanizowanym cykl wody jest zaburzony – obniżają się zwłaszcza zdolności retencyjne zlewni. Krótko mówiąc sami pozbywamy się wody z naszego otoczenia, a jej brak odczuwamy dopiero w czasie suszy. Dlatego ważne jest, aby z tematem retencji wodnej zapoznawać jak najwięcej osób i zacząć uświadamiać im ten problem już od najmłodszych lat.

W ostatnich dniach przed feriami zimowymi uczniowie klas piątych i szóstych Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lady Sue Ryder w Niepołomicach na lekcjach przyrody mogli dowiedzieć się, czym jest retencja wodna i jak ważne jest jej znaczenie dla naszego środowiska. Zajęcia zostały zorganizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach w ramach programu edukacyjnego „Mała retencja wodna” z projektu EPICURO. W planach są już kolejne zajęcia, również w terenie, dotyczyć będą m.in. dobrych praktyk mających na celu alternatywne zagospodarowanie wód opadowych.

Liczymy na to, że nasi uczniowie wykorzystają w praktyce zdobytą wiedzę „na własnym podwórku” i podzielą się nią z dorosłymi, aby pozytywne skutki tych działań moglibyśmy wszyscy odczuć w możliwie niedalekiej przyszłości.

Projekt „EPICURO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z programu „Europa dla Obywateli”.

Ilona Struzik – nauczyciel
Zdzisław Urantówka- UMiG w Niepołomicach