We wtorek 31 października w Zamku Królewskim w Niepołomicach odbyło się uroczyste wręczenie nagród autorom najlepszych prac w konkursie plastycznym.

Komisja powołana przez Dyrektora Wydziału Edukacji wybrała 5 prac spośród wszystkich nadesłanych do konkursu. Nagrody wręczał Burmistrz Miasta i Gminy Roman Ptak. Klasyfikację zdominowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach.

W tym roku w ramach projektu EPICURO Gmina Niepołomice brała udział w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu. Hasłem tej kampanii było promowanie ekologicznej formy mobilności, jak środki transportu zbiorowego, ruch pieszy, rower czy transport multimedialny.

Organizatorem konkursu był Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach .