Matematyką zdobywaj świat! – to tytuł projektu, który realizowała Szkoła Podstawowa nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego w Niepołomicach od września do grudnia 2017 r.

Projekt był wdrażany w ramach IV edycji Programu “mPotęga” i został sfinansowany przez Fundację mBanku. Działania projektowe zostały skierowane do uczniów klas VI i VII.

Uczniowie brali udział w dodatkowych zajęciach rozwijających, podnoszących wiedzę i umiejętności matematyczne. Doskonalili również umiejętności współpracy w grupie i autoprezentacji, przygotowywali matematyczne projekty, tworzyli prezentacje. Jeden z projektów dotyczący procentów częściowo realizowany był podczas wycieczki do supermarketu Tesco w Niepołomicach w okresie sezonowych wyprzedaży.

“mPotęga” w naszej szkole to także zajęcia z robotyki oraz wycieczki, w których uczniowie wzięli udział. Uczestniczyli oni w wyjeździe do Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, gdzie zwiedzili z przewodnikiem interaktywną wystawę “Wokół koła” oraz inne wystawy tegoż muzeum. Możliwość samodzielnego i bezpośredniego kontaktu z eksponatami, które łączył wspólny kształt koła była dla uczniów wielkim przeżyciem. Spotkali się z fascynującą liczbą π oraz różnymi eksponatami mierniczymi. W muzeum uczniowie wzięli także udział w warsztatach edukacyjnych, podczas których poprzez działanie praktyczne oprócz doskonalenia umiejętności matematycznych kształtowali postawy współpracy i współdziałania w grupie. Warsztaty z robotyki pozwoliły młodzieży rozwijać logiczne myślenie poprzez wykorzystanie najnowszych technologii. W czasie zajęć uczniowie pracowali w zespołach dwuosobowych, budując według instrukcji roboty z klocków Lego NXT. Po zbudowaniu robotów kodowali ich ruch, dzięki czemu zdobywali umiejętności matematyczne wykorzystywane w programowaniu m.in. tworzenie algorytmów. Niezwykle ciekawe okazało się spotkanie tematyczne w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach dotyczące matematyki finansowej. Uczniowie mogli usłyszeć od pracowników poszczególnych referatów, w jaki sposób matematyka jest wykorzystywana w ich pracy.

W ramach realizacji projektu odbyły się również prowadzone przez panią psycholog warsztaty dla rodziców dotyczące wspierania dzieci w rozwijaniu zainteresowań matematycznych i zdobywaniu wiedzy z zakresu matematyki. Dzięki otrzymanemu grantowi zakupiono pomoce dydaktyczne, książki z zakresu matematyki oraz potrzebne materiały do wykonania plakatów.

Nasz projekt dobiegł końca, ale inny sposób zdobywania wiedzy matematycznej pokazał uczniom, że warto rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

Jolanta Turek
koordynator projektu
nauczyciel SP nr 3 w Niepołomicach