W całej Polsce dopalacze zbierają śmiertelne żniwo. Szczególnie dużym zagrożeniem są dla ludzi młodych. W Gminie Niepołomice od kilku lat podejmowane są działania profilaktyczne mające z jednej strony przestrzec ludzi młodych przed zagrożeniami jakie niesie eksperymentowanie z narkotykami z drugiej ukierunkowane na wsparcie i edukację rodziców w tym zakresie.

15 listopada gościem w naszej gminie był Robert Bretner – specjalista Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W godzinach dopołudniowych prowadził zajęcia z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniami Szkoły Podstawowej w Suchorabie pt. „ Narkotyki – nie wchodź bo nie warto”.

W czasie tych spotkań uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, czym tak naprawdę są nowe narkotyki syntetyczne popularnie zwane dopalaczami oraz jaki jest ich wpływ na organizm i na zachowanie człowieka. Robert Bretner przedstawił fakty, które jako niewygodne są pomijane przez dilerów, a młodzież zwykle ich nie wyszukuje na odwiedzanych stronach. Dla wielu osób zaskoczeniem były informacje zdawało by się oczywiste takie jak utrata zdrowia. Uczniowie dowiedzieli się jak szybko narkotyki mogą dokonać spustoszenia w organizmie, jak uszkadzają poszczególne organy oraz to, że szkody zdrowotne w wielu przypadkach są nieodwracalne, a można ich doświadczyć już po 1-2 użyciu środka.

Pan Bretner zwrócił uwagę, że niektóre ze skutków zażywania narkotyków są odroczone w czasie. Dla przykładu wiele dziewcząt nie zdaje sobie sprawy, że sięganie po marihuanę może w przyszłości przekreślić ich marzenia o zajściu w ciążę i urodzeniu zdrowego dziecka. Młodzież dowiedziała się, że mając kontakt ze środkami odurzającymi może stać się ofiarą przestępstwa, przemocy (również seksualnej), handlu żywym towarem lub organami. Z dużą uwagą uczniowie słuchali o tym, że konsekwencje odnotowania ich w kartotekach policyjnych za kontakt lub posiadanie narkotyków zostawiają ślad na całe życie np. stanowią trwałą przeszkodę w podjęciu pracy w wielu zawodach lub uzyskaniu wizy wjazdu do wielu krajów m.in. Stanów Zjednoczonych, Kanady, Japonii.

Uzupełnieniem prelekcji wnoszącym dodatkową wartość były przygotowane przez prelegenta filmy. Jeden z nich pokazał wpływ narkotyków na organizm człowieka, inny pozwolił zobaczyć jak może się zachowywać osoba po zażyciu „dopalaczy”. Pan Bretner zaprezentował też uczniom film nakręcony przez ich rówieśników. Młodzież poznała historię powstania tego obrazu oraz historię autorów. W tym kontekście dużo mocniej wybrzmiało przesłanie pokazujące jak ważny jest prawidłowo poukładany świat wartości i jakie konsekwencje wynikają z zaburzenia tej równowagi.
W godzinach popołudniowych pan Robert Bretner spotkał się z rodzicami uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Na spotkaniu pt. „Narkotyki bądź uważny na swoje dziecko” rodzice dowiedzieli się jak mogą wyglądać nowe narkotyki syntetyczne zwane dopalaczami, poznali zagrożenia jakie niesie ich zażywanie. Prelegent uczulał na co zwrócić i jak reagować w przypadku podejrzenia, że dziecko ma kontakt z narkotykami. Rodzice obecni na spotkaniu mieli też okazję do zobaczenia walizki wypełnionej gadżetami używanymi przez dilerów i użytkowników narkotyków do ukrywania nielegalnych substancji. Dla wielu osób dużym zaskoczeniem było zobaczenie jak przemyślne mogą być skrytki. Rodzice otrzymali również ulotki edukacyjne i informacyjne.

Pozostaje mieć nadzieję, że wiedza, którą podzielił się pan Robert Bretner dla młodych ludzi będzie ostrzeżeniem, aby nie eksperymentować z narkotykami, a dla rodziców będzie stanowić cenną podpowiedź na co zwrócić uwagę i jak reagować jeśli dziecko podejmie zachowania ryzykowne.

Marzena Stawarz
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii