W Szkole Podstawowej im. Lady Sue Ryder na Jazach miała dziś miejsce ważna uroczystość – pierwsze historyczne ślubowanie uczniów szkoły oraz pasowanie na pierwszaków.

Do otwartej we wrześniu tego roku podstawówki uczęszcza 395 dzieci. 76 uczy się w pierwszych klasach.

Podczas uroczystości uczniom towarzyszyli rodzice, nauczyciele i zaproszenie gości.

Pasowanie na pierwszoklasistów to duże przeżycie dla najmłodszych. Symboliczny ołówek do ramienia każdego ucznia przyłożył dyrektor szkoły Tomasz Donatowicz. Towarzyszył mu burmistrz Roman Ptak, który wręczył pierwszakom pamiątkowe medale.

Po oficjalnej części dzieci zaprezentowały krótki program artystyczny. Potem wszyscy wzięli udział we mszy świętej.

Author: Joanna Musial