11 i 12 lipca odbyły się kolejne etapy projektu „Uczmy się pomagać” w ramach polsko-ukraińskiego spotkania młodzieży.

W wymianie bierze udział dziesięciu uczestników Hufca Pracy 6-2 z Niepołomic oraz dziesięciu uczestników z Ukrainy, reprezentujących Pałac Dzieci i Młodzieży Padiyun z Użhorodu.

Tematem przewodnim pierwszej części spotkania są różne aspekty wolontariatu. Młodzież z Ukrainy i Polski wymienia się swoimi doświadczeniami z zakresu udziału i organizacji akcji charytatywnych w swoich środowiskach lokalnych. Wspólnie rozwijają kompetencje społeczne, cechy przedsiębiorcze, poznając przy tym swoje kraje, ich kulturę i siebie nawzajem.

Pierwszy wspólny wolontariat młodzież zrealizowała w schronisku dla zwierząt w Krakowie, w którym przekazała zebrane przez siebie artykuły dla psów i kotów oraz zapoznawała się ze specyfiką funkcjonowania przytułku. Kolejnym działaniem na rzecz potrzebujących była wizyta w Domu Pomocy Społecznej, gdzie przygotowano dla seniorów spotkania przy grillu i wspólną zabawę. W ten dzień wolontariusze z Ukrainy przedstawili podopiecznym DPS tradycje ukraińskie łącząc je z pięknym śpiewem i narodowymi tańcami.

Obecni na spotkaniu: dyrektor Wydziału Edukacji Wiesław Bobowski, prezes Stowarzyszenia Pomoc Bliźniemu Piotr Nowak i dyrektor DPS Piotr Szewczyk gratulowali młodym wolontariuszom zaangażowania i kreatywności oraz życzyli wytrwałości i rozwijania pasji. Wiesław Bobowski w imieniu burmistrza Niepołomic wręczył gościom z Ukrainy upominki.

Kolejnego dnia młodzież zabrała seniorów do Inwałdu. Tym razem inicjatywę przejęli uczestnicy z Niepołomic, którzy w parku miniatur zaprezentowali podopiecznym ze Staniątek i ukraińskim kolegom polską historię w niecodziennej formie.

Finałem projektu będzie zorganizowanie w sierpniu w Użhorodzie konferencji promującej dobre praktyki w wolontariacie młodzieżowym w Polsce i na Ukrainie.

Spotkanie dofinansowane jest przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji Narodowej.

Zuzanna Polańska