Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Niepołomicach zatrudni nauczyciela tańca towarzyskiego od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku.

Kandydat musi posiadać kwalifikacje do prowadzenia zajęć z tańca towarzyskiego w ramach wychowania fizycznego oraz przygotowanie pedagogiczne określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

W sprawie zatrudnienia proszę kontaktować się z sekretariatem Gimnazjum w Niepołomicach – czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
Wynagrodzenie uzależnione będzie od posiadanego stopnia awansu zawodowego, przygotowania pedagogicznego i stażu pracy pedagogicznej.