22 czerwca społeczność Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim pożegnała odchodzącą na emeryturę Lucynę Bednarczyk, która pełniła funkcję dyrektora przez 26 lat.

Lucyna Bednarczyk rozpoczęła swoją przygodę ze szkolnictwem w 1981 roku na stanowisku nauczyciela w Przedszkolu Samorządowym w Podłężu. W 1992 roku objęła funkcję dyrektora w Przedszkolu Samorządowym w Zabierzowie Bocheńskim, a od 2009 roku stanęła na czele Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi –  jedynego w gminie, wciąż rozwijanego i wprowadzającego innowacyjne programy, umożliwiającego nie tylko edukację i rozwój, ale też socjalizację i wsparcie potrzebującym.

Burmistrz Roman Ptak i dyrektor Wydziału Edukacji Wiesław Bobowski podziękowali Lucynie Bednarczyk za wieloletnią pracę nauczyciela, wychowawcy, dyrektora przedszkola i szkoły oraz za pochylenie się nad problemami dzieci z niepełnosprawnościami. Jednocześnie życzyli dużo czasu na realizację własnych pasji na zasłużonej emeryturze.