Projekt ,,Puszcza Niepołomicka – Kraina Baśni!” realizowany jest w Społecznej Szkole Podstawowej im. Lady Sue Ryder dzięki dofinansowaniu przyznanemu organowi prowadzącemu placówkę przez Fundację BGK w programie ,,Na dobry początek!”.

Jego odbiorcami są przede wszystkim dzieci z edukacji wczesnoszkolnej. Działania kierowane będą także do całej społeczności szkolnej oraz rodzin głównych adresatów. Do współpracy zapraszane będą również instytucje związane z Niepołomicami, a głównym partnerem jest Nadleśnictwo Niepołomice.

Koordynatorem projektu jest Paulina Owsińska – Tejchma, zaś edukatorkami Magdalena Kulka – wychowawczyni klasy 1a i Aleksandra Wierdak, bibliotekarka. W ramach projektu uczestnicy będą zapoznawać się z fauną i florą Puszczy Niepołomickiej. Zajęcia będą odbywały się głównie w terenie. Przewidziane są wycieczki do rezerwatów przyrody, znajdujących się w Puszczy, spotkania ze specjalistami różnych dziedzin, gry terenowe, quizy, projektowanie i tworzenie przyszkolnej ścieżki sensorycznej, a na koniec – integracyjne ognisko rodzinne.

Na podstawie zgromadzonej wiedzy dzieci stworzą foldery informacyjne o naszej malowniczej Puszczy. Realizacja tego przedsięwzięcia przyniesie także wiele pozytywnych rezultatów o charakterze społecznym, a wśród nich: zwiększenie poziomu integracji międzypokoleniowej, ukształtowanie u uczestników aktywnego i rodzinnego wzorca spędzania czasu wolnego, rozwój samodzielności, rozwój umiejętności współpracy oraz podejmowania odpowiedzialności za działania.

Spotkanie czytelnicze pt. ,,Poranek z legendą” oficjalnie rozpoczęło działania projektowe. 31 stycznia dzieci miały okazję wysłuchać legend ,,O puszczy, co się łamać nie dała” oraz ,,O Królu chłopków”. Do czytania zaangażowani zostali nadleśniczy Nadleśnictwa Niepołomice p. Łukasz Nowak, jego zastępca p. Wojciech Wimmer, komendant komisariatu policji w Niepołomicach p. Tomasz Joniec, przewodniczący Stowarzyszenia im. Lady Sue Ryder, p. Stanisław Ptak, p. Magdalena Brzezoń – przewodnicząca Rady Rodziców Społecznej Szkoły Podstawowej oraz p. Tomasz Donatowicz – Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lady Sue Ryder. Wspólnemu czytaniu towarzyszyły gry i zabawy. Dzieci wzięły m.in. udział w quizie wiedzy o wysłuchanej legendzie, układały wielkoformatowe puzzle obrazujące Niepołomice, a kręcąc spinnerem tworzyły własną, nową legendę. Dla najmłodszych przygotowany był także słodki poczęstunek.

Szkoła od Nadleśnictwa Niepołomice otrzymała książki o tematyce przyrodniczej i pięknie wydane albumy. Ponownie pragniemy serdecznie podziękować przybyłym gościom za wspólnie spędzony czas, uśmiech i dobre słowo. Przykład idzie z góry!

Organizatorki i pomysłodawczynie: Magdalena Kulka i Aleksandra Wierdak żywią olbrzymią nadzieję, że realizacja programu przyniesie uczniom, rodzicom i całej lokalnej społeczności wiele radości i osobistej satysfakcji oraz będzie źródłem ciekawych i trwałych odkryć tej niezwykłej natury, którą mamy wszyscy w zasięgu reki.

Alicja Włodarczyk
nauczycielka w Szkole Sue Ryder