Wbrew opiniom niedowiarków i wróżbom pesymistów chciałbym Państwa uspokoić – prace trwające przy budowie Szkoły Podstawowej na os. Jazy idą pełną parą i wszystko wskazuje na to, że 4 września przetniemy wstęgi, rozpoczynając tym samym nowy rok szkolny w gotowym obiekcie.

Trwają prace przy elewacji budynku oraz wykończeniowe w jego wnętrzu. Równocześnie na dachu rozpocznie się montaż farmy fotowoltaicznej, a firma, która wygrała przetarg na wyposażenie, już zabiera się do pracy nad zleceniem. Przebieg prac jest ściśle monitorowany i nie ma obaw, że nie zdążymy.

Równocześnie trwają prace przygotowawcze dotyczące organizacji roku szkolnego 2017/18. Na ile to możliwe – nie znamy bowiem wszystkich wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej – ustalany jest kalendarz na nadchodzące miesiące. Mam tu na myśli wydarzenia wewnątrzszkolne – ślubowanie uczniów klas pierwszych, obchody Dnia Patronki, oraz świąt, a także kalendarz wypraw integracyjnych dla uczniów poszczególnych klas. O szczegółach dowiecie się Państwo na pierwszym zebraniu rodziców z wychowawcami na początku września.

Pracujemy także w zespołach przedmiotowych nad opracowaniem szkolnego zestawu programów nauczania oraz wyborem podręczników. Spis programów nauczania i podręczników dla poszczególnych klas poznacie Państwo w czerwcu na nowo przygotowywanej stronie internetowej szkoły www.szkola.sueryder.pl. Podręczników nie będą Państwo kupować sami – są darmowe, zamawia je szkoła i są one użyczane uczniom na okres jednego roku szkolnego.

W związku z Państwa ogromnym zainteresowaniem klasami sportowymi spieszę donieść, że uruchomimy klasy w specjalnościach piłka siatkowa oraz piłka nożna. Od września rozpoczniemy zajęcia z nauki i doskonalenia pływania – rozpatrujemy uruchomienie sekcji pływackiej. Zajęcia odbywać się będą co najmniej dwa razy w tygodniu, by dzieci, pod okiem naszych nauczycieli – instruktorów nauki pływania – sprawnie zdobywały umiejętności pływackie. W tym momencie blisko 280 rodziców zadeklarowało chęć zapisania dziecka na zajęcia z pływania. To duża liczba i spore wyzwanie organizacyjne, jednak nie ma rzeczy niemożliwych. Tworzony jest plan lekcji, a po ostatecznym zamknięciu tygodniowego podziału godzin, naniesione zostaną na planner wszelkie zajęcia dodatkowe.

Przed nami czas wytężonej pracy. Dziękujemy wszystkim Państwu za wsparcie i chęć niesienia pomocy – także fizycznej – przy powstawaniu szkoły dla naszych dzieci. Ta jedność w dążeniu do obranego celu napawa wielkim optymizmem na przyszłość.

Zapraszamy do śledzenia informacji i polubienia profilu Społeczna Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder w Niepołomicach na portalu Facebook.

Życzę wszystkim udanych wakacji!

Tomasz Donatowicz
Dyrektor Szkoły Podstawowej
Im. Lady Sue Ryder w Niepołomicach