W poniedziałek 15 października w społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Matejki w Woli Zabierzowskiej poprzez uroczyste pasowanie wstąpiło 13 nowych uczniów.

Dzieci długo przygotowywały się na ten dzień. Przed jury, któremu przewodniczyła pani dyrektor Marta Grochot, zdały symboliczny egzamin. Musiały się wykazać znajomością podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze, wiedzą z zakresu edukacji przyrodniczej i matematycznej, recytowały wierszyki i śpiewały piosenkę.

Grono uczniowskie z radością przyjęło nowych kolegów, czego dowodem były piękne życzenia i upominki. O dzieciach nie zapomnieli także przedstawiciele Rady Rodziców, dawna dyrektor szkoły Zofia Pawlik,  sołtys Wiesław Garncarz oraz dyrektor wydziału edukacji Wiesław Bobowski, który osobiście wręczył dzieciom kamizelki odblaskowe. Wśród zacnych gości znalazł się również ksiądz proboszcz Piotr Studnicki, emerytowany ksiądz proboszcz Kazimierz Włoch, pan Piotr Nowak oraz emerytowani pracownicy szkoły.

Ślubowanie było także okazją do obchodów Dnia Edukacji Narodowej – święta uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły. W występie artystycznym klasy II i III ujrzeliśmy humorystyczne scenki z codzienności szkolnej. Całość okraszona była podkładem muzycznym, który śmieszył i porywał do tańca. Na zakończenie piękne życzenia z głębi serc rodziców i dzieci usłyszeli nauczyciele i pracownicy szkoły.

Naszym nowym uczniom życzmy samych sukcesów, radości płynącej z czerpania wiedzy i miłych chwil w naszej szkole.

Jolanta Kosała – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
foto: Jerzy Jasonek