Uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Woli Batorskiej uczestniczyli w projekcie edukacyjnym Mała retencja duża sprawa.

Projekt zorganizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z programu Epicuro.

Uczniowie mieli okazję zapoznać się z pojęciem retencji wodnej , która jest jednym ze sposobów przeciwdziałania skutkom nawalnych deszczów i długotrwałych susz. Nieprawidłowo prowadzone działania melioracyjne oraz nagłe zmiany klimatu powodują wiele niekorzystnych sytuacji. Wyżej wymienione skutki oraz szereg innych czynników przyczyniają się do tego, że zasoby wodne Polski są niewielkie. Budowanie sztucznych zbiorników wodnych nie jest rozwiązaniem problemu, dlatego też szczególną rolę przypisuje się małej retencji.

W ramach projektu, uczniowie klasy VI uczestniczyli w cyklu zajęć, w czasie których poznali sposoby na to jak w prosty sposób mogą wpłynąć na zarządzanie gospodarką wodną w najbliższym otoczeniu, bo mała retencja to – najogólniej mówiąc – magazynowanie wody w małych zbiornikach, osiągane przez spowalnianie ich naturalnego biegu, tak by wspierać rozwój naturalnego krajobrazu.

Słuchacze dowiedzieli się, że najbardziej powszechnymi i pożądanymi działaniami są: budowanie oczek wodnych, ogrodów deszczowych czy stawów i niecek retencyjnych. Podczas prelekcji szczególną uwagę zwrócono na funkcję zadrzewień, które stanowią nieodłączny element naszego krajobrazu. Roślinność ma bardzo duże znaczenie w ochronie wszelkich zasobów wodnych, ponieważ niesie ze sobą szereg dobroczynnych skutków. Istotnym elementem warsztatów były filmy oraz prezentacje dotyczące zastosowania teorii w praktyce, które pozwoliły na lepsze zaznajomienie się z tematem. W efekcie programu powstały plakaty mające na promowanie różnych rodzajów retencjonowania wody w przyrodzie.

Projekt uświadomił uczestnikom jak ważną kwestią w dobie ciągłych przemian globalnych jest rozsądne gospodarowanie wodą oraz jak wielki wpływ ma jej magazynowanie.

Grażyna Rosiak
nauczyciel przyrody