Tak jak w całej Polsce i w gminie Niepołomice spodziewamy się strajku nauczycieli. Jak zapowiadają związki zawodowe nauczycieli 8 kwietnia rozpocznie się bezterminowy protest.

Już 27 marca w magistracie powołany został Zespół do spraw monitorowania sytuacji organizacyjnej przedszkoli, szkół podstawowych i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Niepołomice w związku z planowanym strajkiem nauczycieli. Jego zadaniem jest koordynacja działań mających na celu minimalizację trudności związanych z protestem.

Warto pamiętać, że ani rodzice, ani władze miasta nie są stronami tego konfliktu. Jednak efekty protestu – do którego nauczyciele, podobnie jak wiele innych grup zawodowych mają prawo w granicach obowiązujących przepisów – dotkną zarówno rodziny, jak i gminę.

Zgodnie z prognozami, na czas akcji protestacyjnej zamknięte będą wszystkie przedszkola i szkoły, oprócz prywatnych i szkoły podstawowej na Jazach. A to oznacza, że żadna z placówek państwowych nie przyjmie w czasie strajków dzieci. Szkoły będą zamknięte, a na ich terenie będą przebywać wyłącznie komitety strajkowe.

Nie będą odbywać się zajęcia lekcyjne,  ani zajęcia świetlicowe.

Jednym z proponowanych rozwiązań strony rządowej było zastąpienie strajkujących nauczycieli nauczycielami emerytowanymi. To jednak u nas nie jest możliwe, ponieważ w większości pedagodzy na emeryturach solidaryzują się z protestującymi kolegami. A to oznacza, że większość dzieci będzie musiała pozostać w domach i to na rodzicach spocznie odpowiedzialność za zapewnienie im bezpieczeństwa i zajęć.

Gmina Niepołomice podejmuje się zorganizować czas dzieci edukacji wczesnoszkolnej. Na terenie gminy – w domach kultury, Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa, Muzeum Niepołomickim i bibliotece zostaną zorganizowane zajęcia dla dzieci szkolnych klas 0-3 w godzinach od 8.00 do 13.00. Ze względu na charaktery tych placówek nie możemy przedłużyć tego czasu, ani zagwarantować dzieciom posiłków. Prosimy rodziców, którzy zdecydowali się na korzystanie z tej formy opieki, o spakowanie swoim pociechom jedzenia i picia.

W ubiegłym tygodniu poprosiliśmy rodziców o zdeklarowanie czy chcą, aby ich dzieci pozostały pod opieką służb miejskich. W wyniku Państwa odpowiedzi, za które serdecznie dziękujemy, ustaliliśmy, iż:
– szkoła podstawowa w Podłężu zapewnia opiekę uczniom
– dzieci z Zabierzowa Bocheńskiego, Woli Batorskiej i Woli Zabierzowskiej będą miały zapewnioną opiekę w miejscowych Domach Kultury;
– dzieci ze Staniątek, Zagórza i Suchoraby będą miały zapewnioną opiekę w Domu Kultury w Staniątkach;
– dzieci ze szkoły podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego (z obu budynków) w Niepołomicach:

  • klasy 0 zapraszamy na zajęcia do biblioteki,
  • klasy 1 zapraszamy na zajęcia do MCDiS,
  • klasy 2 zapraszamy na zajęcia do MCDiS,
  • klasy 3 zapraszamy na zajęcia do Muzeum Niepołomickiego (w Zamku),

– dzieci ze szkoły podstawowej im. Włodzimierza Puchalskiego w Niepołomicach-Podgrabiu będą miały zapewnioną opieką w Domu Kultury w Podgrabiu
– w Ochmanowie, Zakrzowie, Zakrzowcu i Słomirogu rodzice nie zgłosili dzieci, które będą potrzebowały opieki.

Instytucje mogą wymagać wypełnienia kart uczestnictwa w zajęciach, a także upoważnień do odbioru dziecka (aby pobrać wzór takiego upoważnienia, kliknij w ten odnośnik). Ponieważ opiekunowie mogą nie znać rodziców, miejcie Państwo przy sobie dokumenty tożsamości. Prosimy też o punktualność w odbiorze swoich pociech.

Rodzice dzieci do 8. roku życia, którzy w związku z protestem będą musieli pozostać w domu, mogą starać się o przysługujący im – w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły – zasiłek opiekuńczy. Nieprzewidziane zamknięcie rozumiane jest jako takie, o którym rodziców zawiadamia się w terminie krótszym niż 7 dni. W takiej sytuacji należy złożyć swojemu pracodawcy wniosek o zasiłek opiekuńczy, do którego dołącza się oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu placówki.

Pełną informację o tym komu przysługuje mogą Państwo znaleźć na stronie www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-opiekunczy/prawo-do-zasilku-i-okres-przyslugiwania. Formularze, które są niezbędne do wystąpienia o taki zasiłek znaleźć można na stronie: www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-opiekunczy/niezbedne-dokumenty.

Zapraszamy również do zapoznania się z Regulaminem udziału w zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury w Niepołomicach w Domach Kultury Gminy Niepołomice.

Kartę uczestnictwa/zgłoszenia dziecka na zajęcia w czasie strajku nauczycieli od 8 kwietnia 2019 można pobrać tutaj.