Uczniowie Szkoły Podstawowej w Niepołomicach uczcili Światowy Dzień Ziemi.

Każdego roku bierzemy udział w ważnych ogólnoświatowych akcjach i uroczystościach o charakterze ekologicznym. Teraz przyszedł czas na obchody Światowego Dnia Ziemi. Coroczny temat związany jest z wybranym zagadnieniem, ważnym dla środowiska i przyrody.

W tym roku dotyczy ochrony różnorodności biologicznej. Jest to szczególnie ważne w związku z licznymi zagrożeniami, które skutecznie niszczą naturalne ekosystemy. Bioróżnorodność ma wiele definicji, ale zawsze „tworzy podstawę szerokiego wachlarza świadczeń ekosystemów, który w istotny sposób kształtuje dobrobyt człowieka”. Tegoroczne hasło W kierunku natury, dało nam możliwość przygotowania wielu wystaw dotyczących różnorodności wśród flory i fauny, zarówno krajowej jak i na innych kontynentach. Ich piękno i różnorodność sprawiają, że każdy chce uczynić wszystko, aby przetrwały jak najdłużej i w najmniej zmienionej postaci.

Dlatego też klasy czwarte przygotowały gazetki klasowe z naszymi krajowymi ekosystemami: lasem, łąką, jeziorem, rzeką lub morzem. Uczniowie ułożyli także regulamin: Jak należy prawidłowo zachować się w tych miejscach. Klasy piąte przygotowały gazetki klasowe z bioróżnorodnością gatunków lub całych ekosystemów na terenie wybranego parku narodowego w Polsce. Uczniowie sporządzili także regulamin: Jak odpowiedzialnie zachowywać się w miejscach chronionych. Najstarsi, czyli klasy szóste, wykonały plakaty z mapami konturowymi wszystkich kontynentów, gdzie zamieścili przedstawicieli najbardziej charakterystycznych gatunków zwierząt. Następnie z poszczególnych części powstała mapa świata, którą z zaciekawieniem oglądali przede wszystkim nasi młodsi uczniowie, rodzice jak i pozostała społeczność szkolna.

Aneta Gryglak
nauczyciel przyrody w SP Niepołomice