Społeczna Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder w Niepołomicach (Jazy) została wyróżniona w ramach Nagrody Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza. Doceniono ją jako obiekt o wyraźniej tożsamości, przyjaznej skali i wysokich walorach funkcjonalnych.

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza przyznawana jest za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski. Ma na celu promowanie wysokiej jakości architektury wpisującej się w krajobraz kulturowy Małopolski, zgodnie z zasadą ładu przestrzennego tj. kształtującej przestrzeń, w sposób tworzący harmonijną całość oraz uwzględniający w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe i kompozycyjno-estetyczne, oraz nawiązującej w sposób twórczy i nowatorski do najbardziej reprezentatywnych cech zabudowy regionalnej.

W tegorocznej edycji konkursu pierwsze miejsce zdobyła hala KS Cracovia z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych. Tuż za nią był terminal pasażerski T4 Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice, a następnie budynek Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu.

Więcej o konkursie można przeczytać tutaj.