Trwa remont Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach. Umowa, podpisana 23 maja, obejmuje kompleksową termomodernizację placówki.

Projekt, oprócz termoizolacji, zakłada również montaż odnawialnych źródeł energii, modernizację oświetlenia budynku z zastosowaniem technologii LED oraz wykonanie systemu automatyki.

Łączna wartość inwestycji to 3 259 500 złotych. Wykonawcą przedsięwzięcia jest konsorcjum firm CEZ ESCO Polska i Hydrochem DGE.

Obecnie trwają prace instalacyjne i wyburzeniowe. Część ścian już wyburzono i będą stawiane w innym miejscu, żeby poprawić funkcjonalność obiektu i dostosować go do potrzeb najmłodszych użytkowników.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego to pierwsza część projektu zatytułowanego Modernizacja trzech kompleksów szkolnych w Niepołomicach z zastosowaniem pomp ciepła i fotowoltaiki w zakresie modernizacji kompleksu budynków, na który Urząd Miasta i Gminy pozyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje kompleksową termomodernizację budynku szkoły. Ocieplenie stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa instalacji grzewczej oraz zastosowanie automatyki budynkowej do zarządzania zużyciem ciepła i energii elektrycznej umożliwią utrzymanie optymalnej temperatury w jego wnętrzu. Dodatkowo, koszt energii cieplnej zmniejszy się również dzięki montażowi gruntowej pompy ciepła.

Oszczędność energii elektrycznej oraz optymalne natężenie oświetlenia zagwarantuje zastosowanie źródeł światła LED. Budynek szkoły zostanie dodatkowo wyposażony w nową instalację elektryczną oraz mikroelektrownię fotowoltaiczną. Będzie ona produkować energię na własne potrzeby z możliwością przesyłu nadwyżek do sieci elektroenergetycznej.

Prace idą zgodnie z planem. Zakończenie robót wewnątrz szkoły planowane jest na koniec wakacji.