3 października odbyły się kolejne warsztaty w ramach kampanii „Szkoły przeciw smogowi!”. Tym razem uczestniczyli w nich uczniowie szkół podstawowych z Woli Batorskiej, Zabierzowa Bocheńskiego i Woli Zabierzowskiej. Akcję zorganizował Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach wspólnie z krakowską Fundacją „Otwarty Plan”.

Celem kampanii „Szkoły przeciw smogowi!” jest edukacja młodzieży w zakresie ograniczania zanieczyszczenia powietrza. W akcji weźmie udział ponad 250 uczniów z klas VII i VIII szkół podstawowych Gminy Niepołomice. 4 października warsztaty zaplanowano w szkołach w Zagórzu i Suchorabie, 5 października w Zakrzowie i Podgrabiu.

Tematem przewodnim spotkań z młodzieżą jest niska emisja powietrza, przyczyny jej powstawania i zagrożenia dla zdrowia, poznawanie najlepszych rozwiązań i przykładów pozwalających na jej zminimalizowanie.

Obecnie największym problemem jest wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza, szczególnie odczuwalny w sezonie grzewczym. Polska znajduje się na liście państw o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w Europie. Wspólnie i konsekwentnie prowadzone profilaktyczne działania edukacyjne wśród młodzieży i mieszkańców mogą przełożyć się na lepszą jakość powietrza.

Dzięki ograniczaniu niskiej emisji z gospodarstw domowych, zmianie naszych nawyków komunikacyjnych, ochronie zieleni oraz inwestowaniu w technologie oparte na odnawialnych źródłach energii (OZE), mamy szansę chronić środowisko, w którym żyjemy.

Na terenie gminy są zainstalowane czujniki monitorujące przez całą dobę stan powietrza w gminie. Przed wyjściem z domu warto skorzystać z aplikacji mobilnej. Odczyt parametrów powietrza z czujników można zobaczyć korzystając z linku: map.airly.eu.