Z uwagi na duże zainteresowanie klasami sportowymi zapraszamy wszystkich uczniów – kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klas sportowych w oddziałach I-VII w nowej szkole podstawowej w Niepołomicach-Jazach do udziału w obowiązkowych testach sprawnościowych.

Mają one na celu wyłonienie osób, które zakwalifikują się do klas ze zwiększoną liczbą godzin wychowania fizycznego o profilu ogólnym – kl. I – III oraz o profilu piłka siatkowa lub piłka nożna – kl. IV – VII.

Podstawowe informacje:
– miejsce testów: sala gimnastyczna Gimnazjum Społecznego im. Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej,
– termin: 12 lipca 2017 r. lub 2 sierpnia 2017 r. (termin do wyboru przez rodziców)
– godziny testów: 17:00 – 19:00 (godziny do wyboru przez rodziców)
– prosimy zabrać strój sportowy oraz obuwie sportowe

W skład testu sprawnościowego wchodzą następujące próby:
– próba szybkości – bieg wahadłowy na czas 10x5m (1 próba)
– próba skoczności – skok w dal z miejsca (2 próby – liczy się lepsza)
– próba siły – rzut piłką lekarską 2 kg z klęku obunóż (2 próby – liczy się lepsza)
W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem gimnazjum pod nr tel. 12 281 51 88, lub 505 445 004.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Tomasz Donatowicz