22 i 23 października w 7 szkołach podstawowych zostaną zorganizowane kolejne warsztaty w ramach kampanii „Szkoły przeciw smogowi!”.

Tym razem warsztaty skierowane są do młodszych uczniów z klas 3-6 szkół podstawowych w Woli Batorskiej, Zabierzowie Bocheńskim, Woli Zabierzowskiej, Niepołomicach, Podłężu, Zakrzowie i Suchorabie.

Kampanię zorganizował Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach wspólnie z krakowską Fundacją „Otwarty Plan”.
Celem akcji jest edukacja młodzieży w zakresie ograniczania zanieczyszczenia powietrza. Weźmie w niej udział ponad 200 uczniów. Tematem przewodnim warsztatów jest niska emisja powietrza, przyczyny jej powstawania i zagrożenia dla zdrowia oraz poznawanie najlepszych rozwiązań i przykładów pozwalających na jej zminimalizowanie.