Dyrektorzy i nauczyciele z placówek edukacyjnych gminy Niepołomice spotkali się dzisiaj w Zamku Królewskim w Niepołomicach z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej. W czasie uroczystości burmistrz Roman Ptak wręczył awanse zawodowe oraz nagrody nauczycielom i dyrektorom niepołomickich placówek.

Osiem osób otrzymało stopień nauczyciela mianowanego, osiem – stopień nauczyciela dyplomowanego. Dodatkowo, 27 nauczycieli i dyrektorów wyróżniono nagrodą burmistrza za całokształt pracy pedagogicznej, szczególne osiągnięcia i trud włożony w wychowanie młodego pokolenia.

„Cieszę się, że spotykamy się tutaj z okazji zbliżającego się święta nauczycieli. Gratuluję wszystkim wyróżnień i dziękuję za Wasz całoroczny pedagogiczny wysiłek. Życzę dalszych sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy, by przynosiła jak najlepsze owoce” – podsumował burmistrz Roman Ptak.

Dyrektor wydziału edukacji w Urzędzie Miejskim Wiesław Bobowski podziękował wszystkim za obecność, podkreślając, że w spotkaniu biorą udział przedstawiciele wszystkich placówek oświatowych gminy, zarówno publicznych, jak i niepublicznych.