W Społecznej Szkole Podstawowej im. Lady Sue Ryder realizowany jest program edukacyjny z zakresu edukacji kulturowej i obywatelskiej ,,10 muzeów w 10 miesięcy”.

Działania skierowane są do wszystkich uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Udział w projekcie koordynowany jest przez wychowawczynie edukacji wczesnoszkolnej Magdalenę Kulkę oraz Anetę Malisz. Pomysł powstał w wyniku inspiracji innowacją pedagogiczną Joanny Łach ze Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie.

Dotyczy on upowszechniania i krzewienia wśród najmłodszych uczniów zamiłowania do kultury i sztuki, poszanowania dóbr narodowych, edukacji patriotycznej i obywatelskiej. Jego celem nadrzędnym jest rozbudzenie u dzieci potrzeby kontaktu ze sztuką i ukazanie jej jako przyjemności oraz umożliwienie doświadczenia piękna i różnorodności jego przedstawiania. Uświadomienie młodego człowieka, że sztuka to jeden ze sposobów poznawania świata, siebie i innych. Realizacja programu przyczyni się do kształtowania u uczniów poczucia przynależności, rozwoju tożsamości narodowej, a także własnych zainteresowań.

Realizacja programu zakłada wizytę w 10 muzeach w ciągu 10 miesięcy. Uczniowie w pierwszym półroczu odwiedzili już Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galerię Sztuki Polskiej XIX w. w Sukiennicach, Dom Jana Matejki, Muzeum im. Emeryka Hutten Czapskiego, Muzeum Archeologiczne oraz podziemia krakowskiego Rynku.

W ramach wzmacniania u uczniów poczucia tożsamości i więzi z miejscem zamieszkania, zorganizowano dzień w Zamku Królewskim w Niepołomicach. Wszystkie dzieci z klas 1-3 przez dwa dni poznawały zgromadzone tam dobra. Uczniowie wzięli udział w interaktywnej lekcji patriotycznej z elementami historii. Dowiedzieli się, jakie są atrybuty władzy królewskiej, utrwalili wiedzę dotyczącą symboli narodowych, a wszystko to w pięknych wnętrzach Muzeum Niepołomickiego. W salach łowieckich, wśród eksponowanych zwierząt i ptaków łownych, najmłodsi poznawali historię, faunę i florę Puszczy Niepołomickiej. Poruszane były również zagadnienia z dziedziny ochrony przyrody. Uczniowie spędzili dwa aktywne i kształcące dni. Zamek opuścili bogatsi o nowe wiadomości i wrażenia.

Program „10 muzeów w 10 miesięcy” trwać będzie do czerwca. W ramach wyjść lokalnych planowane są wizyty w Muzeum Fonografii w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa – jedynym takim muzeum w Polsce oraz w Izbie Regionalnej w Niepołomicach.

Wierzymy, że udział w projekcie ukierunkuje uczniów na cenienie wartości najwyższych, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, patriotyzmu i szacunku dla tradycji lokalnych i narodowych.

Magdalena Kulka
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Sue Ryder