Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Organizowany od 2008 roku, obecnie w 170 krajach. W tym roku partnerem ŚTP została Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza Wielkiego z klasami Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Niepołomicach.

Każdego roku w listopadzie organizacje, instytucje i firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości, organizują bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty i kampanie promocyjne z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, rozwijania start-upów, powrotu na rynek pracy, negocjowania z pracodawcą, budowania własnej marki i wielu innych.

Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości stara się budować wokół ŚTP społeczność ludzi, którzy reprezentują różne sektory i branże i chcą działać razem na rzecz zwiększania innowacyjności i przedsiębiorczości Polek i Polaków.

Partnerem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce może zostać: instytucja publiczna, przedsiębiorstwo, instytucja państwowa, organizacja pozarządowa, uczelnia wyższa lub szkoła.

W niepołomickiej podstawówce działa od kilku lat Szkolny Klub Przedsiębiorczości prowadzony przez Renatę Palińską, w którym uczniowie poprzez szereg działań poznają tajniki ekonomii i przedsiębiorczości. Klub w 2012 roku został najlepszym klubem w Polsce odbierając dyplom z rąk prezesa NBP Marka Belki.

W szkole zorganizowano rozgrywki dla klas gimnazjalnych w grze ekonomicznej Chłopska Szkoła Biznesu Gra, która zabiera nasz w czasy historyczne, kiedy to, aby zarobić na własnym biznesie, trzeba było udać się na wyprawę handlową. W najprostszy sposób przedstawia tajniki handlu i własnego przedsiębiorstwa i jest prostą symulacją mechanizmów wolnego rynku, na którym można obserwować takie zjawiska jak popyt, podaż, spółka handlowa, cena, koszty produkcji, negocjacje handlowe i wiele innych.

Uczniom bardzo podobały się zajęcia, każdy mógł sprawdzić czy ma predyspozycje do bycia przedsiębiorcą. Jak to jest spróbować własnych sił w handlu i w negocjacjach. Z jakim ryzykiem finansowym trzeba się zmierzyć. Mimo, że gra trwa około 1 godziny, to już można odkryć w sobie przedsiębiorcze zdolności. Młodzież stwierdziła, że w przyszłym roku, również będzie chciała czynnie uczestniczyć w kolejnych obchodach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Renata Palińska
Opiekun Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości