Wczoraj Telewizja Publiczna poświęciła kilka minut czasu antenowego, aby poinformować, że Miasto i Gmina Niepołomice planuje odzyskać VAT z budowy Szkoły Podstawowej na Jazach oraz, że zdecydowała powierzyć zarządzanie tą placówką stowarzyszeniu im. Lady Sue Ryder.

Odzyskanie podatku VAT w wysokości około 5 milionów złotych spowoduje, że 5 milionów naszych wspólnych pieniędzy będziemy mogli wydać na kolejne inwestycje. Podobnie robimy w przypadkach innych projektów – krytej pływalni czy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Dzięki temu zaoszczędziliśmy naprawdę mnóstwo pieniędzy .

Przekazanie zarządzania placówką stowarzyszeniu nie oznacza przekazania obiektu na własność. Społeczna Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder jest szkołą bezpłatną, realizującą standardowy program nauczania, a z punktu widzenia osób dla szkoły najważniejszych – czyli uczniów – różnica widoczna jest wyłącznie w treści pieczątki dyrektora. Dyrektora Tomasza Donatowicza, kierującego Gimnazjum Społeczne im. Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej, szkołą leżącą najbliżej nowej placówki. Dzięki Jego pracy oraz całego zespołu szkoła może pochwalić się najlepszymi wynikami testów gimnazjalnych w Powiecie Wielickim! (polecam lekturę: http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3898253,tutaj-warto-sie-uczyc,id,t.html uc…, http://www.dziennikpolski24.pl/…/na-czele-znow-szkola-z-ma…/ ).

Mówiąc o Powiecie Wielickim warto zaznaczyć, że jeden z ‘ekspertów’ wypowiadających się podczas programu zapisał swoje dziecko właśnie do tej, nowej szkoły. Trudno o lepszą rekomendację.

Na zakończenie trzeba przyznać, że ekipa filmowa włożyła wiele pracy w ujęcia miasta z drona. Są bardzo ładne, dlatego poprosimy autorów o udostępnienie ich w celach promocyjnych.

Tymczasem wracam do pracy.

Roman Ptak
burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice