Rozpoczął się sezon grzewczy. Widać to i czuć zwłaszcza rano i wieczorem, w czasie gdy pracują domowe piece węglowe. A niska emisja rokrocznie doprowadza do 45 tysięcy przedwczesnych zgonów. Powietrze, którym oddychamy zawiera często kilkukrotnie przekroczone ilości pyłów i szkodliwych substancji. Co możemy zrobić, aby walczyć z tym niebezpiecznym zjawiskiem?

Współpracować

Tylko współpraca mieszkańców, władz samorządowych wszystkich szczebli oraz władz centralnych może doprowadzić do ograniczenia niskiej emisji.

Gmina Niepołomice od lat zmaga się z tym problemem. Jakość powietrza analizuje stacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Na podstawie uzyskanych przez nią danych zostaliśmy zakwalifikowani wysoko w niechlubnym zestawieniu najbardziej zanieczyszczonych miast, choć pamiętać należy, że w rankingu znajdowały się tylko miasta, w których takie stacje istniały.

Dane ze stacji WIOŚ-u uzupełniają odczyty z sieci czujników Airly oraz przeprowadzana inwentaryzacja źródeł ciepła, która ma na celu przygotowanie dokładnej mapy zanieczyszczeń.

Uzyskane informacje potwierdzają smutną prawdę: sami zanieczyszczamy powietrze, którym później oddychamy. Udział ruchu samochodowego w zanieczyszczeniu powietrza jest znikomy, nowoczesne zakłady produkcyjne nie są ogrzewane paliwami stałymi, a smog nie jest ‘nawiewany’ z ościennych miejscowości.

Gmina dla niskiej emisji

Gmina Niepołomice zainwestowała w powstanie instalacji solarnych do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Około 660 takich zestawów działa w domach prywatnych, co nawet przy niższej ich sprawności zimą i tak ogranicza konieczność podgrzewania wody poprzez spalanie węgla.

Przy okazji niemal wszystkie gminne obiekty przeszły termomodernizację i aktualnie żaden z nich nie jest ogrzewany węglem, a wiele z nich wykorzystuje odnawialne źródła energii: fotowoltaikę czy pompy ciepła.

Od kwietnia 2017 roku wymieniliśmy 117 domowych pieców węglowych na gazowe. To dzięki projektowi finansowanemu dzięki środkom z Unii Europejskiej, który jest na półmetku.

W październiku podpisaliśmy umowę na finansowanie zadania pod nazwą „Ekopartnerzy na rzecz energii słonecznej Małopolski”. Dzięki niemu 300 domów na terenie naszej gminy zostanie wyposażonych w panele fotowoltaiczne generujące energię elektryczną, którą można wykorzystać do ogrzewania domów, a jej nadmiar – odprowadzić do sieci.

W dniach o szczególnie wysokim poziomie zanieczyszczenia powietrza można korzystać za darmo z komunikacji aglomeracyjnej, w tym również z kursujących na terenie gminy Niepołomice autobusów linii 211, 221 i 301.

Mocno stawiamy na edukację – zarówno najmłodszych, jak i dorosłych. W ciągu dwóch lat zorganizowaliśmy lekcje dla tysięcy uczniów, mówiące o szkodliwości niskiej emisji i sposobach jej ograniczania. Dla użytkowników pieców zorganizowaliśmy pokazy tak zwanego ‘palenia od góry’ czyli najlepszego od strony ekonomicznej i zdrowotnej sposobu palenia węglem. W każdej chwili można zobaczyć nagrany na potrzeby Studia N film instruktażowy: https://wiadomosci.niepolomice.eu/studio-n/pokaz-palenia/

Wydaliśmy setki druków, ulotek, artykułów i informacji na temat niskiej emisji. Nawet jeśli niewielki procent tych działań przyczyni się do zmian czy w systemie ogrzewania domu, czy w sposobie wykorzystywania obecnie istniejących urządzeń – to już było warto. Ale przed nami wciąż daleka droga.

Oprócz inwestycji i edukacji wykorzystujemy Straż Miejską do przeprowadzania kontroli palenisk. Tylko w 2018 roku takich kontroli było już około 300, a w 15 przypadkach stwierdziła ona nieprawidłowości. Straż Miejska kontroluje paleniska zarówno z własnej inicjatywy, jak i po uzyskaniu zgłoszenia telefonicznie lub przez dedykowaną dla Niepołomic aplikacją Złap Smoga, którą można zainstalować na większości telefonów komórkowych.

Pomoc województwa

Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę w myśl której na terenie Małopolski nie wolno stosować mułów i flotów węglowych, a także spalać drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Nasza Straż Miejska została wyposażona w higrometry, czyli urządzenia badające wilgotność drewna przeznaczonego do spalenia.

Dzięki współfinansowaniu z programu LIFE Unii Europejskiej Urząd Marszałkowski przekazał oczyszczacze powietrza dla przedszkoli na terenie naszej gminy. W skali całego województwa przedszkola, żłobki i kluby malucha zyskały 2000 takich urządzeń.

Rola władz centralnych

Walka o czyste powietrze wymaga działań systemowych, przyjmowanych na terenie całego kraju. Samorządy nie dysponują ani wystarczającymi kompetencjami, ani budżetem aby same mogły pokonać ten duszący problem. Dlatego konieczne wydaje się wprowadzenie norm jakości sprzedawanego węgla oraz uruchomienie pieniędzy państwowych na inwestycje w termomodernizacje domów.

Minister Energii podpisał rozporządzenie dotyczące norm jakości węgla, wprowadzające zakaz sprzedaży odpadów kopalnianych i najgorszych miałów węglowych, jednak obowiązywać dopiero od 30 czerwca 2020 r. Rozporządzenie reguluje również dopuszczalny poziom zasiarczenia węgla wprowadzonego do obrotu na 1,7%. Z pewnością jest to krok w dobrym kierunku, jednak część komentatorów uznaje to za zbyt łagodną normę.

Rząd zapowiedział uruchomienie dziesięcioletniego programu termomodernizacji domów, na które planuje przeznaczy – z różnych programów i pożyczek – do 100 miliardów złotych. Póki co prace nad ostatecznym kształtem projektu trwają i należy wierzyć, że nie pozostanie on tylko w sferze planów.

Rola nas samych

Jednak czystego powietrza nie da się wprowadzić ustawą. Klucz do ograniczenia niskiej emisji znajduje się w rękach naszych i naszych sąsiadów. Najlepiej korzystać z odnawialnych źródeł energii, albo ogrzewać domy gazem. To system bezobsługowy, ale wymagający inwestycji i nieco kosztowniejszy w eksploatacji. A jeśli już – z różnych względów – będziemy nadal korzystać z pieców węglowych, to poświęćmy trochę więcej czasu i palmy w nich dobrym paliwem i w prawidłowy sposób.